การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

        ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความคิดของผู้เรียน องค์ประกอบที่จะพัฒนาความคิดในตัวผู้เรียนอยู่ที่เทคนิคและวิธีการสอนของครูผู้สอน ที่จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้งอกงามขึ้น ครูก็ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความเหมาะสม ความต้องการของผู้เรียน โดยหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ แปลก ๆ มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คอยติดตามให้กำลังใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีอิสระในการแสดงออกด้วยการพูด หรือการกระทำตามจินตนาการและความพึงพอใจของผู้เรียน ก็จะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

สร้างโดย: 
ครูหนึ่ง

สั้น ๆ แต่เข้าใจง่ายดีจังSmile

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด

ได้รับความรู้ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

การพัฒนาผ้เรียนโดยฝึกให้ร้จักการคิดในทุกรูปแบบ อาจจะยากในระยะแรกๆ แต่เมื่อทำได้สำเร็จ จะเป็นประโยชน์ติดตัวผ้เรียนไปจนตลอดชีวิต คุณครูทุกท่าน ลองหาโจทย์ หรือปัญหาที่ฝึกเน้นการคิดมาให้ผ้เรียนทำบ่อยๆ นะคะ Cool

อ่านแล้วได้ความคิดหลายแง่มุมมาก นำไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาการสอนได้ด้วย และแนะนำนักเรียนได้ด้วย
ขอบคุณคะ

รูปภาพของ nanthaphat

ขอชื่นชมเป็นบทเรียนที่นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ

นันทพัทธ์ ไชยเดช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์