ธุรกิจในชีวิตประจำวัน(งานธุรกิจ)

รูปภาพของ rungthip

ประเภทของธุรกิจ

1.ธุรกิจอุตสาหกรรม

                ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยนำวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิตมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพเป็นสินค้าชนิดต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทนี้ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  การผลิตสินค้าจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ใช้เงินลงทุนจำนวนหลายร้อยล้านบาท เช่น อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมปิโตเลียม  อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน  อุตสาหกรรมด้านการเกษตร  อุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง  ส่วนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  เป็นการผลิตสินค้าในโรงงานขนาดเล็กหรือใช้งานภายในครอบครัว  ซึ่งมักจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาใช้ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ มากกว่าอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การจักสาน การทอผ้าพื้นเมือง  การทำเครื่องปั้น

2.ธุรกิจพาณิชยกรรม

             ธุรกิจการพาณิชยกรรม เป็นธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตลาด โดยการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิต (อุตสาหกรรมการผลิต) ไปสุ่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงทุกท้องที่ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าชนิดต่าง ๆได้ตามความต้องการ ธุรกิจพาณิชยกรรมมีทั้งลักษณะที่เป็นการค้าส่งและการค้าปลีก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

3.ธุรกิจบริการ

             ธุรกิจการบริการ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ความสะดวก สบาย ความปลอดภัย ความบันเทิง
โดยคิดค่าบริการเป็นค่าตอบแทน เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร โรงพยาบาล ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คลีนิครักษาโรค เป็นต้น

สร้างโดย: 
คุณครูรุ่งทิพย์ วัฒนา

ขอบคุณสำหรับสาระความรู้ครับ

เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์