การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
1. การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในหน่วยงานและในทุก ๆ งานเท่าที่จะทำได้ เนื่องจาก ยอมรับ
ในประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เพราะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นยำ

งานบัญชี ถือเป้นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกแขนง ระบบบัญชีที่ดีจะทำให้เกิดการควบคุม ภายในของกิจการนั้น ๆ ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ในปัจจุบัน นักบัญชี
ได้นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานบัญชีมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่นำมาใช้มี 2 ลักษณะคือ

 1. โปรแกรมตารางงาน เช่น LOTUS (ปัจจุบันไม่มีผู้นิยมใช้แล้ว) และ Microsoft Excel
 2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

ข้อดีของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 1. สะดวกรวดเร็ว
 2. ประหยัดเวลา
 3. ใช้บุคลากรน้อย
 4. ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ
 5. หากมีข้อผิดพลาดจะแก้ไขได้ง่าย

ข้อเสียของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

 1. ใช้เงินลงทุนมาก
 2. พนักงานบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะขาดความมั่นคงและอาจทำให้เกิดความเสียหาย
 3. ข้อมูลอาจสูญหาย
 4. ข้อมูลอาจถูกคัดลอก (Copy)

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ด้าน Hard Ware
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU รุ่น Pentium 4 ขึ้นไป
2. Hard Disk ไม่น้อยกว่า 40 ขึ้นไป
3. RAM ไม่น้อยกว่า 128 MB
ด้าน Soft Ware
1. โปรแกรมตารางงาน เช่น Microsoft Excel
2. โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี ( ในกรณีที่กิจการต้องการใช้ )
ด้านอื่น ๆ
1. เครื่องพิมพ์ ( Printer ) แบบ Dot Matrix , Laser หรือ Ink Jet
2. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ( UPS )
 


ที่มา: http://www.wbac.ac.th/web/com/master/com_acc/unit4_4.html

สร้างโดย: 
ครูชุลีกร พินธิระ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์