รำวงมาตรฐาน

รำวงมาตรฐาน  มีทั้งหมด 10 เพลงคือ 
      1. เพลงงามแสงเดือน ใช้ท่าสอดสร้อยมาลา

       2. เพลงชาวไทย ใช้ท่าชักแป้งผัดหน้า

       3. เพลงรำมาชิมารำ ใช้ท่ารำส่าย

       4. เพลงคืนเดือนหงาย ใช้ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

       5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ใช้ท่าแขกเต้าเข้ารัง  ท่าผาลาเพียงไหล่

       6. เพลงดอกไม้ของชาติ ใช้ท่ารำยั่ว

       7. เพลงหญิงไทยใจงาม ใช้ท่าพรหมสี่หน้า  ท่ายูงฟ้อนหาง

       8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ใช้ท่าช้างประสานงา จันทร์ทรงกลดแปลง

       9. เพลงยอดชายใจหาญ ใช้ท่าชะนีร่ายไม้  ท่าจ่อเพลิงกาฬ

     10. เพลงบูชานักรบ ใช้ท่า(หญิง) ขัดจางนาง(ชาย) จันทร์ทรงกล(หญิง) ล่อแก้ว (ชาย) ขอแก้ว
การแต่งกายในรำวงมาตรฐาน
    การแต่งกายของชายและหญิงในสมัยก่อนจะแต่งตามความสะดวกสบายของผู้เล่นเท่านั้น  ต่อมาเมื่อปรับปรุงเป็นรำวงมาตรฐาน  การแต่งกายจึงเน้นให้มีความพิถีพิถันมากขึ้นและนิยมแต่งกายเข้าคู่กัน  การแต่งกายที่นิยมเป็นส่วนมากสามารถแยกได้
   ลักษณะการแต่งกายรำวงมาตรฐาน มี ๓ ลักษณะ คือ 

 ๑. การแต่งกายแบบพื้นเมือง

๒. การแต่งกายแบบสากลนิยม

๓. กายแต่งกายแบบไทยพระราชนิยม (มีหลายแบบ) 
        

สร้างโดย: 
นางสาวจิตราวดี กลิ่นหอมดี

ดีมาก ค่ะ ได้รับความรู้เพิิ่ิมจากท่ารำวงมาตรฐาน

ท่ารำงามแสงเดือนชื่อท่าอะไรคะ ชาวไทย รำมาสิมารำ คืนเดือนหงาย บูชานักรบ ดอกไม้ของชาติ หญิงไทยใจงาม ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ยอดชายใจหาญ ทั้งหมดนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างคะหนูอยากรู้ ตอบหนูด้วยนะคะขอบคูณคะ หนูจะรอนะ

เพลงชาวไทย ใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้า เพลงรำมาสิมารำ ใช้ท่า รำส่าย เพลงคืนเดือนหงาย ใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลาแปลง เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ ใช้ท่ารำ ขัดจางนาง เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ใช้ท่ารำ ผาลาเพียงไหล่ และแขกเต้าเข้ารัง เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ใช้ท่ารำ ช้างประสานงา และ จันทร์ทรงกลด เพลงยอดชายใจหาญ ใช้ท่ารำ หญิงท่ารำชะนีร่ายไม้ ชาย จ่อเพลิงกาฬ เพลงหญิงไทยใจงาม ใช้ท่ารำ พรหมสี่หน้า และ ยูงฟ้อนหาง
ดีใจจัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์