ความรู้...จากห้องสมุดโรงเรียน

รูปภาพของ SirilakTima

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


          

     

           

     ความรู้....จากห้องสมุด

         

           

  เรียนรู้...หนังสืออ้างอิง      

      

  

ความหมายของหนังสืออ้างอิง   ( Reference book)
หนังสืออ้างอิง หมายถึง หนังสือที่รวบรวม  ความรู้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องอ่านตลอดทั้งเล่ม อาจใช้หนังสือเพียงตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ห้องสมุดจึงจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือทั่วไป  และไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด

ลักษณะของหนังสืออ้างอิง
1.เป็นหนังสือที่มุ่งเสนอสาระ  ความรู้ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างกว้าง ๆ
2.การเรียบเรียงเนื้อหามีระบบ เช่น เรียงตามตัวอักษร เรียงตามปี พ.ศ. เป็นต้น  ทำให้สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
3.ผู้เขียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ
4.รูปเล่มขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน ราคาค่อนข้างแพง  บางประเภทจัดพิมพ์เป็นชุด ชุดละหลายเล่ม
5.ผู้ใช้จะค้นคว้าเพียงตอนใดตอนหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่ม
6.ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
7.ใช้อักษร  ตัว  อ  ประกอบกับเลขเรียกหนังสือสำหรับหนังสือภาษาไทย และใช้ ตัว  R หรือ  Refสำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ
8.จัดแยกออกจากหนังสือประเภทอื่น ๆ 
 

 

 

  ประเภทของหนังสืออ้างอิง   (จุมพจน์  วนิชกุล และคณะ.2525 : 83 ) 
ถ้าแบ่งตามลักษณะของการค้นหาคำตอบ อาจแบ่งหนังสืออ้างอิง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.ประเภทควบคุมชี้ทาง  คือ หนังสืออ้างอิงที่บอกให้ทราบว่าจะหาคำตอบที่ต้องการได้จากที่ใด หนังสืออ้างอิงประเภทนี้เป็นเสมือนกุญแจไขไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ บรรณานุกรมและดรรชนี
2.ประเภทที่เป็นแหล่งคำตอบ  หนังสืออ้างอิงประเภทนี้จะให้ข้อเท็จจริง ข้อมูลคำตอบที่ต้องการแก่ผู้ค้นคว้า ได้แก่  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม เป็นต้น
ถ้าแบ่งตามลักษณะของเนื้อหาวิชา  หนังสืออ้างอิงแบ่งได้ดังนี้
1. พจนานุกรม
2. สารานุกรม
3. หนังสือรายปี
4. อักขรานุกรมชีวประวัติ
5. หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
6. นามานุกรม
7. หนังสือคู่มือ
8.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล
9.  ดรรชนี
10. บรรณานุกรม

สร้างโดย: 
ศิริลักษณ์ ทิมา
รูปภาพของ issara2505

เก่งจังเลยตัวแค่นี้ น้องปุ๊ก ทำได้ไงครับ พี่ลองสมัครสมาชิกดูครับ จะลองทำมั่ง ยังไงขอความรู้บ้างนะคับ คิดถึงน้องจ้า

รูปภาพของ SirilakTima

ยินดีค่ะ...มีปัญหาสอบถามได้..แต่ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่า

เอาไว้จะเขียนเรื่องสั้น ฝีมือล้วน ๆ ให้อ่านน่ะค่ะ....อีกไม่นาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์