ความรู้...จากห้องสมุดโรงเรียน

รูปภาพของ SirilakTima

3. หนังสือรายปี ( Yearbook )

     หนังสือรายปี คือ หนังสือรวบรวมความรู้ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา การจัดเรียงเนื้อหาจะจัดแยกตามสาขาวิชาหรือแยกตามเรื่องก็ได้
หนังสือรายปี แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. หนังสือรายปีฉบับเพิ่มเติมสารานุกรม เพื่อให้ข่าวสาร ความรู้ มีความทันสมัยบริษัทที่จัดทำสารานุกรมจะต้องทำสารานุกรมฉบับรายปีเพิ่มขึ้นทุกปี
2. สมพัตสร (Almanacs ) เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เบ็ดเตล็ดและสถิติต่าง ๆ ที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา
3. รายงานประจำปีหรือสรุปผลงาน   เป็นหนังสือที่สรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ

    ตัวอย่างหนังสือรายปีที่ควรรู้จัก
1.สมุดสถิติรายปีแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
2.สยามจดหมายเหตุ บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์โดย สยามบรรณ
3.สยามอัลมาแนค (Siam Almanac ) โดยสยามบรรณ

 

 

 

4. อักขรานุกรมชีวประวัติ  ( Biographical Dictionaries )

อักขรานุกรมชีวประวัติ คือ หนังสือที่รวบรวมชีวประวัติบุคคลสำคัญ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเกิด การศึกษา อาชีพ ครอบครัว และผลงานดีเด่น เป็นต้น
อักขรานุกรมชีวประวัติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.อักขรานุกรมชีวประวัติของบุคคลทั่วไป
2.อักขรานุกรมชีวประวัติชาติใดชาติหนึ่ง
3.อักขรานุกรมชีวประวัติเฉพาะอาชี
ตัวอย่างอักขรานุกรมชีวประวัติที่ควรรู้จัก
1. ประวัติบุคคลสำคัญของโลก   โดย ทักษิณา สวนานนนท์
2. ใครเป็นใครในประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก โดย ชมรมดำรงวิทยา 


5. หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์   ( Geographical Sources )

หนังสืออ้างอิงทาภูมิศาสตร์ คือ หนังสือที่ให้ความรู้และข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของทวีป
ประเทศ เมือง แม่น้ำ ภูเขา ฯลฯ
หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ( Garetteers ) เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อสถานที่สำคัญให้คำอธิบายสั้น ๆ เช่น หมายถึงอะไร อยู่ที่ไหน มีความเป็นมาอย่างไร
โดยจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร คล้ายกับหนังสือพจนานุกรม
2.หนังสือนำเที่ยว ( Guidebools )  เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้ง ระยะทาง  การเดินทาง แผนที่ ภาพประกอบและข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว
3.หนังสือแผนที่ แผนที่และลูกโลก  โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง อาณาเขต และลักษณะทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ของทวีป ประเทศ เมือง แม่น้ำ ภูเขา ฯลฯ
ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ที่ควรรู้จัก
1. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
2. เที่ยวทั่วไทย โดย ปราโมทย์  ทัศนาสุวรรณ
3.รักเมืองไทย เที่ยวเมืองไทย
4. แผนที่ประกอบอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

     

                           6. นามานุกรม ( Directories  ) 


นามานุกรม  คือ หนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบุคคล สถานที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อนั้น ๆ โดยจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ สกุล ที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นหน่วยงานจะบอกสถานที่ตั้ง ปีที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
นามานุกรมบางครั้งเรียกว่า  ทำเนียบนาม
นามานุกรม แบ่งออกได้หลายประเภท คือ
1.นามานุกรมท้องถิ่น   เป็นนามานุกรมที่จัดทำขึ้นโดยแยกตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์เขตนครหลวง เป็นต้น
2.นามานุกรมของหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ    เป็นนามานุกรมที่หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ จัดทำขึ้น เช่น ทำเนียบวัด ทำเนียบโรงเรียน นามานุกรมห้องสมุด
เป็นต้น
3.นามานุกรมในสาขาวิชาชีพ   เช่น ทำเนียบนักเขียนไทย นามานุกรมนักดนตรีไทย
4.นามานุกรมเพื่อการค้าและธุรกิจ   ได้แก่ รายชื่อบริษัท ห้างร้านต่าง  ๆ

ตัวอย่างนามานุกรมที่ควรรู้จัก
1.คู่มือทำเนียบข้าราชการไทย
2.สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์

สร้างโดย: 
ศิริลักษณ์ ทิมา
รูปภาพของ issara2505

เก่งจังเลยตัวแค่นี้ น้องปุ๊ก ทำได้ไงครับ พี่ลองสมัครสมาชิกดูครับ จะลองทำมั่ง ยังไงขอความรู้บ้างนะคับ คิดถึงน้องจ้า

รูปภาพของ SirilakTima

ยินดีค่ะ...มีปัญหาสอบถามได้..แต่ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่า

เอาไว้จะเขียนเรื่องสั้น ฝีมือล้วน ๆ ให้อ่านน่ะค่ะ....อีกไม่นาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์