ความรู้...จากห้องสมุดโรงเรียน

รูปภาพของ SirilakTima

8.  สิ่งพิมพ์รัฐบาล ( Government  Publication )
สิ่งพิมพ์รัฐบาล คือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์ขึ้น  มีทั้งหนังสือวารสารเอกสารต่าง  ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายหรือแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่สนใจ
ตัวอย่างสิ่งพิมพ์รัฐบาลที่ควรรู้จัก
1.ราชกิจจานุเบกษา  โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
4.รายงานประจำปีของหน่วยงานราชการและองค์การต่างๆ

 

                     9.  ดรรชนี (  Indexs   )

ดรรชนี  คือ บัญชีคำที่รวบรวมชื่อบุคคล  สถานที่ หัวข้อเรื่องและอื่นๆ ที่กล่าวถึงในหนังสือหรือสิ่งพิมพ์นั้น ๆ ดัชนีเป็นเครื่องมือในการค้นหาที่สะดวกและรวดเร็ว ในหาจัดเรียงจะเรียงตามลำดับอักษรโดยจะระบุเลขหน้า และเล่มที่ที่คำเหล่านั้นปรากฏอยู่
ดรรชนี แบ่งออกเป็น  4  ประเภท คือ
1.ดรรชนีหนังสือ  อาจเป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ท้ายเล่มของหนังสือ หรือแยกเป็นเล่มต่างหาก
ถ้าหากหนังสือนั้นเป็นชุดมีหลายเล่มจบ
2.ดรรชนีวารสาร  เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อบทความวิชาการจากวารสารต่าง ๆ โดยจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่และเลขหน้าของบทความ
3.ดรรชนีหนังสือพิมพ์ เป็นหนังสือที่รวมข่าวหรือบทความสำคัญจากหนังสือพิมพ์  โดยให้รายละเอียดข้อความเหล่านั้นตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ใด ฉบับที่เท่าไร่ คอลัมน์และเลขหน้าใด
4.ดรรชนีหนังสือรวมเรื่อง  เป็นหนังสือรวมรายชื่อบทความ เรื่องสั้นหรือคำประพันธ์
ต่าง ๆที่ตีพิมพ์ในหนังสือรวมเรื่อง  โดยให้รายละเอียดว่ารายชื่อนั้นจะค้นได้จากหนังสือใด สถานที่พิมพ์ใด  เป็นต้น
ตัวอย่างดรรชนีที่ควรรู้จัก
1.ดรรชนีวารสารไทย  โดย  สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.คู่มือค้นเรื่องนิตยสารไทย โดย หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมการฝึกหัดครู

                    10.หนังสือบรรณานุกรม  ( Bibliographies  )

 

หนังสือบรรณานุกรม  คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์  ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า ราคา และอาจมี
บรรณนิทัศน์ประกอบด้วย บรรณานุกรมจะจัดเรียงตามลำดับอักษรหรือเรียงเป็นหมวดหมู่ก็ได้
หนังสือบรรณานุกรมมี  6  ประเภท คือ
1.บรรณานุกรมทั่วไป  เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ทั่ว ๆ ไป
2.บรรณานุกรมแห่งชาติ  เป็นบรรณานุกรมที่รวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง
3.บรรณานุกรมร้านค้า  เป็นบรรณานุกรมที่จัดทำโดยร้านค้าหรือสำนักพิมพ์ เพื่อเผยแพร่สินค้าของตน
4.บรรณานุกรมเฉพาะวิชา  เป็นบรรณานุกรมที่รวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
โดยเฉพาะ
5.บรรณานุกรมเลือกสรร   เป็นบรรณานุกรมที่คัดเลือกหรือเลือกสรรสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ว่าเหมาะสมกับผู้ใช้  เช่น บรรณานุกรมหนังสือเด็ก
6.บรรณานุกรมของบรรณานุกรม  เป็นบรรณานุกรมที่รวมชื่อหนังสือบรรณานุกรมอีกทีหนึ่ง


ตัวอย่างบรรณานุกรมที่ควรรู้จัก
1.บรรณานุกรมแห่งชาติ  โดย กรมศิลปากร จะรวบรายชื่อสิ่งพิมพ์ของกระทรวงต่าง ๆ
2.บรรณานุกรมหนังสือสำหรับเด็ก โดย  กรมศิลปากร

 

 


 

สร้างโดย: 
ศิริลักษณ์ ทิมา
รูปภาพของ issara2505

เก่งจังเลยตัวแค่นี้ น้องปุ๊ก ทำได้ไงครับ พี่ลองสมัครสมาชิกดูครับ จะลองทำมั่ง ยังไงขอความรู้บ้างนะคับ คิดถึงน้องจ้า

รูปภาพของ SirilakTima

ยินดีค่ะ...มีปัญหาสอบถามได้..แต่ไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่า

เอาไว้จะเขียนเรื่องสั้น ฝีมือล้วน ๆ ให้อ่านน่ะค่ะ....อีกไม่นาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์