พริกไทย ^^

รูปภาพของ sss26999

พริกไทย 

   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พริกไทยเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกดีปลี ชะพลู พลู เป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นมีความสูงประมาณ ๕ เมตร เถาของพริกไทยจะมีรากเรียกว่า ตีนตุ๊กแก เกาะพันกับไม้ค้างหรือพืชชนิดอื่น เถาจะมีข้อพองมองเห็นได้ชัด ใบจะออกสลับกัน ลักษณะเป็นใบรีใหญ่ ดอกจะออกเป็นช่อจากข้อ ผลมีลักษณะกลมออกเป็นพวง

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ชอบอากาศอบอุ่นและมีความชื้นสูง
- เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุมาก มีการระบายน้ำดี
- ดินสภาพค่อนข้างเป็นกรด ค่า pH ประมาณ ๖ - ๖.๕

การเตรียมแปลงปลูก( ในกรณีเป็นที่บุกเบิกใหม่ )
- ไถหน้าดินให้ลึกประมาณ ๔๐ - ๖๐ เซนติเมตร
- ไถพรวนหน้าดินอีกครั้งเพื่อให้เรียบ ไม่เป็นแอ่งในแปลง

การขยายพันธุ์
- การปักชำเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด

การเตรียมเสาค้าง
- ใช้ค้างซีเมนต์ระยะห่าง ๒ x ๒ เมตร หากใช้ไม้ยืนต้นเป็นไม้ค้าง ควรใช้ระยะปลูก ๒ x ๓ เมตร หรือ ๒.๕ x ๒.๕ เมตร
- ในกรณีที่ใช้ค้างซีเมนต์ ผู้ปลูกจำเป็นต้องใช้กระสอบป่านหุ้มค้างไว้เพื่อให้มีการเก็บความชื้น และเป็นที่ยึดเกาะของรากพริกไทย

การปลูก

- ควรปลูกช่วงฤดูฝน
- ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง x ยาว x ลึก = ๕๐ x ๕๐ x ๖๐ เซนติเมตร
- นำต้นพริกไทยที่เตรียมไว้วางลงในหลุมให้เอียงเข้าหาค้าง โดยประมาณ ๒ ข้อฝังดิน และอีกประมาณ ๓ ข้ออยู่เหนือดิน

การดูแลรักษา
- พรวนดินและพูนดินก่อนฤดูฝนหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และควรให้น้ำ อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ตัดแต่งกิ่งที่ไม่ดีออก เช่น กิ่งแก่หรือกิ่งที่หัก

ศัตรูและการป้องกันกำจัด
- เพลี้ยอ่อน ทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยง ใช้สารเคมีเช่นเดียวกับเพลี้ยแป้ง
- โรครากเน่า เชื้อรา จะทำให้เถาและใบเหี่ยวตายไปในที่สุด เมื่อพบให้ขุดและเผาทำลาย

การเก็บเกี่ยว
- ผลพริกไทยช่อเดียวกันจะสุกเป็นสีแดงไม่เท่ากัน เมื่อพบว่ามีผลเริ่มสุกในช่อใดทำการเก็บช่อนั้นมาทั้งช่อ กว่าจะเก็บเกี่ยวผลหมดทั้งต้นในแต่ละปี ใช้เวลาเก็บประมาณ ๑๐ ครั้ง

ผลผลิต

- ผลผลิตแห้ง ๖๐๐ กิโลกรัม / ไร่

อัตราการทำแห้ง
- อัตราผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง = ๓ : ๑

สร้างโดย: 
วรกานต์ ชัยพรสุไพศาล ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์