โจทย์ปัญหาการลบ

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

การแก้โจทย์ปัญหา 

โจทย์ปัญหาการบวก เป็นโจทย์ที่ต้องการหาส่วนร่วม หรือส่วนใหญ่เมื่อทราบส่วนย่อยๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้
1.  ทำความเข้าใจโจทย์ : ต้องอ่านโจทย์ปัญหา 1 - 2 รอบ
2.  วางแผนการแก้ปัญหา : คิดวิเคราะห์โจทย์เพื่อค้นหาว่าโจทย์ต้องการอะไร และโจทย์ให้อะไรมา
3.  ปฏิบัติตามแผนที่วาง : คิดหาวิธีแก้โจทย์ปัญหา , เขียนประโยคสัญลักษณ์ , กำหนดวิธีการที่จะแก้โจทย์ปัญหา
4.  หาคำตอบ : ใช้ทักษะกระบวนการบวกแก้โจทย์ปัญหา
5.  ตรวจสอบ : พิจารณาว่าคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่ , พิจารณาว่าจะมีคำตอบอื่น หรือวิธีการคิด เป็นอย่างอื่นได้อีกหรือไม่
    ตัวอย่าง ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งขายหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ได้ 462  เล่ม ขายหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้ 275                 เล่มร้านขายหนังสือได้ทั้งหมดกี่เล่ม
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา
1. ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา : อ่านโจทย์ 1 - 2 รอบ
2. วางแผนแก้ปัญหาโดยการคิดวิเคราะห์โจทย์
      -  โจทย์ข้อนี้ให้อะไรเกี่ยวกับอะไร ( การขายหนังสือ )
      -  โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง   ( ขายหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ได้ 462  เล่ม ขายหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้ 275  เล่ม )
      -  โจทย์ต้องการหาอะไร   (จำนวนหนังสือที่ขายได้ทั้งหมดกี่เล่ม )
3. ปฏิบัติแก้โจทย์ปัญหาโดยการคิดหาวิธีและเขียนประโยคสัญลักษณ์
     -  โจทย์ให้หาจำนวนหนังสือที่ขายได้รวมทั้งหมดกี่เล่ม     ใช้วิธีบวก
     -   ประโยคสัญลักษณ์ 462 + 275   = เท่าไร
4. หาคำตอบ           
วิธีทำ      ขายหนังสือเรียนคณิตศาสตร์                          462  +      เล่ม
             ขายหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้               275          เล่ม
             ขายหนังสือได้ทั้งหมด                                 637          เล่ม
                      ตอบ        637      เล่ม

 

ทำแบบฝึกหัดหน้า 2 -3

............................................................................................................................................................

สร้างโดย: 
ครูจิตติมา ทองเมืองหลวง ครูกอบแก้ว เทียนไชยมงคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์