การวัดความยาว

รูปภาพของ kaew9

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 หน่วยการวัดความยาว

  หน่วยการวัดที่ใช้บอกความยาวสิ่งของที่ใช้กันเป็นระบบเมตริก  มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร   เซนติเมตร   และกิโลเมตร

    อักษรย่อที่ใช้แทนหน่วยความยาวมีดังนี้                                                                        

        มิลลิเมตร     ใช้อักษรย่อ    มม.    เมตร             ใช้อักษรย่อ     ม.

        เซนติเมตร    ใช้อักษรย่อ    ซม.    กิโลเมตร       ใช้อักษณย่อ   กม.

    การเลือกเครื่องวัดและหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสม

        การวัดความยาวควรเลือกใช้หน่วยการวัดที่เป็นมาตรฐาน  และเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด  เช่น

        -  ความหนาของกระเบื้องหรือความหนาของกระจก  ใช้หน่วยวัดเป็น  "มิลลิเมตร"

        -  ความยาวของกระเป๋าหรือความสูงของนักเรียน  ใช้หน่วยวัดเป็น   "เซนติเมตร"

        -  ความยาวของถนน   ความสูงของตึก  ใช้หน่วยวัดเป็น  "กิโลเมตร"

        -  ระยะทางจากรุงเทพฯ   ถึงนครศรีธรรมราช   ใช้หน่วยวัดเป็น   "กิโลเมตร"

  วิธีการวัดความยาว

        ในการวัดความยาวของสิ่งใดต้องให้ปลายข้างหนึ่งของวัตถุอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเครื่องมือวัดคือ  ศูนย์ แล้วทาบวัตถุนั้นๆไปตามความยาวของเครื่องมือวัด  จนกระทั่งปลายอีกข้างหนึ่งของวัตถุไปจรดที่ตัวเลขใดของเครื่องมือวัด   แสดงว่าวัตถุนั้นมีความยาวเท่ากับตัวเลขตรงจุดปลายนั้น

 

สร้างโดย: 
ครูกอบแก้ว เทียนไชยมงคล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์