โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

ตัวอย่างรูปเล่มรายงานฉบับเต็ม  

  บทที่   1 
                                                                                              บทนำ

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
วัชพืชหรือหญ้าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้พืชเจริญเติบโตช้าลง   ส่งผลให้ผลผลิตช้าลงไปด้วย   เนื่องจากเป็นตัวการในการแย่งน้ำ   แย่งอาหาร   แย่งเนื้อที่ในการขยายตัวของระบบราก    นอกจากนั้นแล้วถ้าวัชพืชในที่ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้สถานที่ต่างๆมีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมดทำให้เกิดความรกรุงรังนอกจากนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ทำให้มีสัตว์มีพิษ   เช่น งู   เข้าไปอาศัยอยู่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิต   แต่การกำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการฉีดพ่นด้วยยาฆ่าหญ้าซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลเร็ว   มีประสิทธิภาพ  แต่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ใช้เองและคนรอบข้าง    เนื่องจากความรุนแรงของพิษยาฆ่าหญ้านั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต    นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านคุณภาพของดิน   น้ำ  และอากาศ    ดังนั้นกลุ่มผู้ทดลองจึงมีแนวคิดว่าการกำจัดวัชพืชโดยหลีกเหลี่ยงการใช้ยาฆ่าหญ้าหรือลดปริมาณการใช้ยาฆ่าหญ้าให้เหลือน้อยที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์   ผู้ทดลองจึงคิดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักชีวภาพ
2. เพื่อนำยาฆ่าหญ้าผลิตได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1.  ศึกษาการทำน้ำหมักชีวภาพ
2.  ศึกษาการทำยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักชีวภาพ
3.  ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักชีวภาพ

ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้า
20  พฤษภาคม -  3 ตุลาคม  2551

ตัวแปรในการศึกษาค้นคว้า
                          ตัวแปรต้น    น้ำหมักชีวภาพ
ตัวแปรตาม   ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ
ตัวแปรที่ต้องควบคุม       1. พื้นที่ในการกำจัดวัชพืช
2. ปริมาณน้ำยาในการกำจัดวัชพืช

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า
น้ำหมักชีวภาพสามารถฆ่าหญ้าได้  

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ   ดีมากๆและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ  ขอเป็นสมาชิกด้วยคน 

thank naja 

ขอความอนุเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ป.4-6 และข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ กรุณาส่ง mail นี้นะคะ ion2549@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ขอบคุณมากสำำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่าเช่นนี้ มันให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนจริง ๆ

ผมเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจมากครับ ผมจึงอยากที่จะเป็นสมาชิก และรับความรู้เพิ่มจากเว็บ

 

ตอนนี้ครับ ผมมี โครงงานประดิษฐ์อะครับ แล้วมัน สามารถ เป็นโครงงานสำรวจพร้อมกัน ด้วยแต่ เรื่อง การเงิน เราต้อง

 

อาศัยให้ รร ของผม ช่วย มากไหม ครับ เพราะ บาง ที เพื่อนก็ มีแต่ โครงงาน มัน ไปได้แค่ 1 คนสำหรับ แต่ละครั้งที่ จะแข่งอะ

 

ตอนนี้ วัน ที่ 30 ผมเตรียมโครงงานรอ แข่ง อยู่ ครับ อยากขอคำแนะนำ โครงงาน แปลงผักคอนโดมิเนียม

รูปภาพของ werachai

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และ้อสอบเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ั้่่ป.4-ป.6ด้วยครับ ส่งทาง e-mail ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ werachai-18@hotmail.com

อยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เทคโนโลยี่ชีวภาพและการขยายพันธ์พืช  ช่วยลูกชายค้นหาข้อมูลค่ะจะทำรายงานส่งอาจารย์ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโครงงาน หน่อยจิ ครับWink

 

รูปภาพของ lamphu

ขอรายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นใคร ครู หรือนักเรียนจะได้แนะนำได้ถูกและส่งโครงงานได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะที่สนใจ เข้ามาคุยกันที่ mail ......lamphus@yahoo.com  ก็ได้ค่ะ ยินดีให้โครงงาน

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 ในโรงเรียนที่มีสภาพเสี่ยงต่อปํัญหาต่าง ๆ มากโดยเฉพาะยาเสพติด  ความยากจน ด้า่นการศึกษาไม่ค่อยจบระดับสูง และอยู่วงเป็นนักเต้น ขาดเรียนข่อยนักเรียนน่าสงสาร ปี 53 ส่งเด็กเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประิดิษฐ์ได้เหรียญทองแดงระดับภาคกลาง เป็นโครงงานสิ่วประดิษฐ์ ที่ครูพยายามกระตุ้นจนเกิด แต่ครูประสบการณ์น้อยด้านแข่งขัน และซื่อมากไปเลยใช้เวลามากในการฝึกฝน ประสบการณ์ครูในระดับสูงไม่พอจะช่วยเด็ก อยากได้รับคำแนะนำดี ๆ ช่วงเรียนปโทเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต้องการศึกษาให้ลึก เท่าที่เห็นมักเกิดจากความคิดของครูติวเด็กเก่งทุกอย่างครูทำให้เด็กท่อง อยากได้ของจริง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์