โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

                                                                                          บทที่ 3
                                                                                วิธีดำเนินการทดลอง
วัสดุ /อุปกรณ์
        1. บีกเกอร์ขนาด  1,000  CC
2.  น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำพ่อ)                                
3. น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำแม่)
4. ผ้าขาวบาง
5. เครื่องฉีดยา
6. กระบอกตวง     ขนาด 25 CC.
7. ยากำจัดวัชพืชไกลโฟเสต
8. ถังน้ำ
9.    ผ้าปิดจมูก

วิธีหมักน้ำหมักชีวภาพ
น้ำพ่อ
1.ชั่งมะละกอสุก   กล้วยน้ำหว้าสุก     และฟักทองให้ได้อย่างละ  2  กิโลกรัม
2.หั่นส่วนผสมแต่ละอย่างให้เป็นชิ้น เล็กๆ
3. ชั่งกากน้ำตาล  6 กิโลกรัม  และตวงน้ำใส่ถังหมัก 60  ลิตร
4. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถังหมัก   เติมกากน้ำตาล  ใช้ไม้คนให้เข้ากัน    ปิดฝาถังหมักให้สนิท    หมักทิ้งไว้เป็นเวลา  3 เดือนช่วงเดือนแรกให้เปิดฝาคนทุก 7 วัน
น้ำแม่
1.ชั่งยอดผักบุ้ง   ใบจามจุรี   และหน่อกล้วย    ให้ได้อย่างละ   2 กิโลกรัม
2. หั่นยอดผักบุ้งและหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆ
3. ชั่งกากน้ำตาล  6 กิโลกรัม  และตวงน้ำใส่ถังหมัก 60  ลิตร
4. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในถังหมัก   เติมกากน้ำตาล  ใช้ไม้คนให้เข้ากัน    ปิดฝาถังหมักให้สนิท    หมักทิ้งไว้เป็นเวลา  3 เดือนช่วงเดือนแรกให้เปิดฝาคนทุก 7 วัน

วิธีการทดลอง
การทดลองตอนที่   1  การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ
1.  น้ำหมักชีวภาพ  (น้ำพ่อ)  กรองให้ได้  3  ลิตร นำไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่  2 ตารางเมตร       สังเกตบันทึกผล
2.    น้ำหมักชีวภาพ   (น้ำแม่)     กรองให้ได้   3  ลิตรนำไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่ 2ตารางเมตร
3.     น้ำหมักชีวภาพ  น้ำพ่อ1.5 ลิตร    น้ำแม่  1.5  ลิตรผสมกัน นำไปฉีดพ้น  หญ้ารวมพื้นที่  2         ตารางเมตร

การทดลองตอนที่ 2  ก ารเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพด้วยเกลือ
สูตรที่ 1  น้ำพ่อ  2ลิตร   ผสมเกลือ 50  กรัม
สูตรที่ 2  น้ำพ่อ  2 ลิตร  ผสมเกลือ 100 กรัม
สูตรที่ 3  น้ำพ่อ  2 ลิตร   ผสมเกลือ 200กรัม
นำน้ำยาฆ่าหญ้าแต่ละสูตรไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่  2 ตารางเมตร สังเกตบันทึกผล

การทดลองตอนที่  3   การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพด้วยยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสต
สูตรที่ 1  น้ำพ่อ  2  ลิตร  ผสมยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสต 10cc.    2   ตารางเมตร
สูตรที่  2    น้ำพ่อ  5  ลิตร   ผสมยาฆ่าหญ้า   5  cc.  
สูตรที่  3   น้ำ 2 ลิตร  ผสมยาฆ่าหญ้า   10  cc. 
นำน้ำยาฆ่าหญ้าแต่ละสูตรไปฉีดพ้นหญ้ารวมพื้นที่  2 ตารางเมตร สังเกตบันทึกผล
* หมายเหตุ   สูตรที่  2   ผสมน้ำพ่อ  5  ลิตรแต่ตอนนำไปทดสอบฆ่าหญ้า    ตวงไปใช้แค่  2   ลิตร

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ   ดีมากๆและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ  ขอเป็นสมาชิกด้วยคน 

thank naja 

ขอความอนุเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ป.4-6 และข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ กรุณาส่ง mail นี้นะคะ ion2549@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ขอบคุณมากสำำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่าเช่นนี้ มันให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนจริง ๆ

ผมเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจมากครับ ผมจึงอยากที่จะเป็นสมาชิก และรับความรู้เพิ่มจากเว็บ

 

ตอนนี้ครับ ผมมี โครงงานประดิษฐ์อะครับ แล้วมัน สามารถ เป็นโครงงานสำรวจพร้อมกัน ด้วยแต่ เรื่อง การเงิน เราต้อง

 

อาศัยให้ รร ของผม ช่วย มากไหม ครับ เพราะ บาง ที เพื่อนก็ มีแต่ โครงงาน มัน ไปได้แค่ 1 คนสำหรับ แต่ละครั้งที่ จะแข่งอะ

 

ตอนนี้ วัน ที่ 30 ผมเตรียมโครงงานรอ แข่ง อยู่ ครับ อยากขอคำแนะนำ โครงงาน แปลงผักคอนโดมิเนียม

รูปภาพของ werachai

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และ้อสอบเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ั้่่ป.4-ป.6ด้วยครับ ส่งทาง e-mail ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ werachai-18@hotmail.com

อยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เทคโนโลยี่ชีวภาพและการขยายพันธ์พืช  ช่วยลูกชายค้นหาข้อมูลค่ะจะทำรายงานส่งอาจารย์ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโครงงาน หน่อยจิ ครับWink

 

รูปภาพของ lamphu

ขอรายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นใคร ครู หรือนักเรียนจะได้แนะนำได้ถูกและส่งโครงงานได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะที่สนใจ เข้ามาคุยกันที่ mail ......lamphus@yahoo.com  ก็ได้ค่ะ ยินดีให้โครงงาน

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 ในโรงเรียนที่มีสภาพเสี่ยงต่อปํัญหาต่าง ๆ มากโดยเฉพาะยาเสพติด  ความยากจน ด้า่นการศึกษาไม่ค่อยจบระดับสูง และอยู่วงเป็นนักเต้น ขาดเรียนข่อยนักเรียนน่าสงสาร ปี 53 ส่งเด็กเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประิดิษฐ์ได้เหรียญทองแดงระดับภาคกลาง เป็นโครงงานสิ่วประดิษฐ์ ที่ครูพยายามกระตุ้นจนเกิด แต่ครูประสบการณ์น้อยด้านแข่งขัน และซื่อมากไปเลยใช้เวลามากในการฝึกฝน ประสบการณ์ครูในระดับสูงไม่พอจะช่วยเด็ก อยากได้รับคำแนะนำดี ๆ ช่วงเรียนปโทเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต้องการศึกษาให้ลึก เท่าที่เห็นมักเกิดจากความคิดของครูติวเด็กเก่งทุกอย่างครูทำให้เด็กท่อง อยากได้ของจริง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์