ชีวิตพืชและสัตว์

เริ่มหน้า 8

สิ่งมีชีวิตนอกจากมีการเจริญเติบโตแล้วยังต้องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอีกด้วย
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหมายถึงอะไร
การตอบสนองต่อสิ่งเร้า คือ การแสดงออกเมื่อมีสิ่งกระตุ้น
    

พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือไม่

ดูรูปต่อไปนี้

คุณนายตื่นสาย
เวลาเช้า
เเวลาสาย
ดอกบัว
เวลากลางวัน
เวลาเย็น้
ไมยราบ
 
ก่อนสัมผัส
หลังสัมผัส
พืชชนิดต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
จากรูป สิ่งเร้าได้แก่ แสง และการสัมผัส การตอบสนองสิ่งเร้า คือ การหุบใบ การบานของดอก

หมดหน้า 8

สร้างโดย: 
นางอัญชลีพร ลาบุญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์