ชีวิตพืชและสัตว์

เริ่มหน้า 12

 
เราได้ประโยชน์หลายอย่างจากพืชและสัตว์
พืชมีประโยชน์ ต่อคนมากมาย นอกจากเป็นอาหารแล้วยังนำมาใช้ทำเสื้อผ้า พืชบางชนิดใช้เป็นยารักษาโรค บางชนิดใช้ทำกระดาษและเครื่องตกแต่งบ้าน
แล้วสัตว์ละ มีประโยชน์อย่างไร ตอบหน่อย
สัตว์มีประโยชน์มากมาย เช่น เป็นอาหาร เป็นพาหนะ สัตว์บางชนิดนำขนมาทำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ สัตว์บางชนิดใช้ประโยชน์ทางราชการ เช่น ช่วยตำรวจจับขโมย ดมยาเสพติด

 

เอกสารอ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 2549 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

สร้างโดย: 
นางอัญชลีพร ลาบุญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์