ชีวิตพืชและสัตว์

เริ่มหน้า 4

มาสังเกตกันดีกว่า
1. สังเกตลักษณะของเมล็ดถั่วดำ
2.. แช่เมล็ดถั่วดำในน้ำเป็นเวลา
    1 คืน สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง
3. ลอกเปลือกหุ้มเมล็ดออก
    แล้วแกะตามรอยแยกของเมล็ดดังรูป
    
 
 
 
ส่วนที่คล้ายต้นและใบเล็กๆ นั้นคือต้นอ่อน และส่วนที่มีสีขาวหน้าเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงต้นอ่อน
แล้วเมล็ดพืชอื่นๆ ล่ะ ภายในจะเหมือนเมล็ดถั่วไหม ไปสำรวจดูนะ
สังเกตลักษณะภายในเมล็ดแล้วบอกได้ไหมว่า
เมล็ดมีชีวิตหรือไม

ถ้ามีชีวิตต้องเจริญเติบโตได้
    
มาทดลองกันไหมว่าเมล็ดจะเจริญเติบโตได้หรือไม่
 
 
1. นำสำลีแผ่บนกระดาษสี แล้วม้วนเป็นรูปทรงกระบอกใส่ลงในกล่องพลาสติกใส 2 ใบ
2. ใส่เมล็ดถั่วดำที่แช่น้ำมาแล้วเป็นเวลา 1 คืน ลงในกล่องพลาสติก โดยแทรกลงระหว่างกระดาษกับกล่อง กล่องละ 4 เมล็ด
3. รดน้ำลงในกล่องใบที่ 1 ทุกวัน กล่องใบที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำ สังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เป็นเวลา 4 วัน
เมล็ดถั่วดำในกล่องใดมีการเปลี่ยนแปลงและ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร บอกได้ไหม
    
รูปแสดงการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดถั่วดำ
กล่องที่รดน้ำ เมล็ดงอกได้ แสดงว่าน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการงอกนอกจากน้ำแล้วยังมีอะไรอีกที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อ
การงอก ลองไปสืบค้นกันนะ
ในการงอกของเมล็ดเราจะเห็นส่วนแรกที่ยืนออกมาจากมล็ดมีสีขาว เราเรียกว่าราก หลังจากนั้นส่วนของลำต้นและใบก็จะเจริญเติบโตต่อมา

 รูปการงอกของเมล็ดถั่ว

 เมล็ดถั่วงอกได้และเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่ามีการเจริญเติบโต
 ถ้าอย่างนั้นเมล็ดถั่วก็มีชีวิตนะซิ
 ถูกต้อง  เก่งมาก
 

 

หมดหน้า 4

สร้างโดย: 
นางอัญชลีพร ลาบุญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์