วรรณคดีไทย เรื่อง ขุนช้างขุนแผน

รูปภาพของ pitchaya

เริ่มหน้า  ๕

                          

การพิจารณาคุณค่าด้านสังคม

         ๑.  ลักษณะทางสังคม  ยกตัวอย่างเช่น  ตอนขุนช้างถวายฎีกา  เป็นตอนที่ชะตาชีวิตของนางวันทองตกต่ำถึงที่สุด  คือ  ถูกพระพันวษาพิพากษาให้ประหารชีวิต  ซึ่งจะเป็นตอนที่มีหลากหลายอารมณ์  ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานภาพใดในสังคม  กษัตริย์  สามี  ภรรยา  มารดา  บุตร  ตัวละครในตอนนี้แทบทุกคัวมีบทบาทสำคัญ  แต่ที่เด่นที่สุดมี  ๒  ตัว  คือ  สมเด็จพระพันวษาและ       นางวันทอง  จากเนื้อเรื่องผู้ที่น่ารเห็นใจไม่เพียงแต่นางวันทองเท่านั้น  สมเด็จพระพันวษาก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่น่าเห็นใจ  เนื่องจากฝ่ายหนึ่งถูกสั่งประหารและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสั่งประหารชีวิต

         ๒.  แนวคิดเกี่ยวกับสังคม  

                ๒.๑  ฐานะและบทบาทของสตรีในสังคม     นางวันทองเป็นตัวอย่างของสตรีไทยสมัยโบราณโดยแท้  คือเกิดมาเพื่อรับบทของบุตรี  ภรรยาและมารดา  ตามที่ธรรมชาติและสังคมเป็นผู้กำหนด  และเมื่อต้องรับบทพลเมืองก็เป็นพลเมืองตามที่ผู้ปกครองพึงปรารถนาให้เป็น  เนื่องจากนางวันทองไม่มีโอกาสเลือก  อาจได้แต่เพียงคิดแต่ไม่เคยได้ปฏิบัติตามที่คิด  นางวันทองถูกกำหนด  เส้นทางของชีวิตให้เป็นไปตามความต้องการของคนอื่นทั้งสิ้น  ความเคยชินจากการเป็นผู้ปฏิบัติตาม  เมื่อสมเด็จพระพันวษาทรง    เปิดโอกาสให้นางเลือกทางเดินของชีวิตตนเอง  นางก็ว้าวุ่นใจไม่อาจตัดสินใจได้  จึงก่อให้เกิดเหตุการณือันเสร้าสะเทือนใจในที่สุด

               ๒.๒  บทบาทของกษัตริย์ต่อประชาชนในสังคมไทย  สมเด็จพระพันวษานั้น  ถ้าจะพิจารณาอย่างละเอียด  ก็จะเห็นได้ว่าแม้จะทรงเป็นเจ้าชีวิต  มีพระราชอำนาจอันล้นพ้น  แต่ก็มิได้ทรงใช้อำนาจอย่างปราศจากเหตุผลหรือด้วยพระอารมณ์  หากได้ ทรงปฏิบัติอย่างเหมาะสม  และทรงมีพฤติกรรมไปในทางที่สมเหตุสมผลที่สุด  เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาระดับประเทศแล้วยังต้องแก้ไขปัญหาระดับครอบครัวของประชาชน  เปรียบเหมือนพ่อหรือผู้ใหญ่ในครอบครัว  เวลาคนในครอบครัวมีเรื่องเดือดร้อนหรือ        เกิดเหตุการณ์วุ่นวายและมาฟ้อง  ก็ต้องทรงเป็นราชธุระ 

               ๒.๓  ค่านิยมและความเชื่อเกี่ยวกับสตรี  สังคมไทยไม่นิยมสตรีเยี่ยงนางวันทอง  คือมีสามีสองคน   ในเวลาเดียวกัน  แม้โดยแท้จริงแล้วการที่มีสามีสองคนนั้นมิใช่เกิดจากความปรารถนาของนางเอง  แต่จุกนี้สังคมกลับมองข้าม  เห็นแต่เพียงผิวเผินว่านางน่ารังเกียจ 

                      ในทางตรงกันข้าม  ค่านิยมเกี่ยวกับการมีภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกัน  กลับปรากฎในหมู่คนชั้นสูง  โดยฌฉพาะ  ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์ของไทย  แต่สังคมไม่รังเกียจ  กลับนิยมยกย่อง  เพราะค่านิยมกำหนดว่าลักษระเช่นนี้เป็นเครื่องเสริมบารมีและความเป็นบุรุษอาชาไนยให้มากยิ่งขึ้น

 

การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์

สะท้อนถึงอารมณ์โกรธแค้นและสะเทือนใจ

...ยิ่งคิดเดือดดาลทะยานใจ             ฉวยได้กระดานชะนวนมา
ร่างฟ้องท่องเทียบให้เรียบร้อย          ถ้อยคำถี่ถ้วนเป็นหนักหนา...

มีการพรรณณาถึงเรื่องฝันร้าย

...ครั้งนี้น่าจะมีอันตราย                  ฝันร้ายสาหัสตัดตำรา
พิเคราะห์ดูทั้งยามอัฐกาล               ก็บันดาลฤกษ์แรงเป็นหนักหนา
มิรู้ที่จะแถลงแจ้งกิจจา                  กอดเมียเมินหน้าน้ำตากระเด็น...

ใช้ถ้อยคำเกิดความเศร้าสะเทือนใจสงสารในชะตากรรมของตัวละคร

...วันนี้แม่จะลาพ่อพลายแล้ว                 จะจำจากลูกแก้วไปสูญสิ้น
พอบ่ายก็จะตายลงถมดิน                     ผินหน้ามาแม่จะขอชม
เกิดมาไม่เหมือนกับเขาอื่น                   มิได้ชื่นเชยชิดสนิทสนม...
...ร่ำพลางนางกอดพระหมื่นไวย             น้ำตกไหลซบเซาไม่เงยหน้า
ง่วงหงุบฟุบลงกับพสุธา                      กอดลูกยาแน่นิ่งไม่ติงกาย ฯ

 

 

                                                                                                         หมดหน้า  ๕

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางพิชยา เสนามนตรี

การกำเนิดเสภาขุนช้างขุนแผน เริ่มมาจากขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องที่มีความยาวมาก ยากที่จะเล่าให้จบได้ในคราวเดียว แต่ก็มีผู้เห็นความสำคัญของกลอน อย่างเช่น ในบทอัศจรรย์ บทตัดพ้อ บทชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนฟังนิทานในสมัยนั้น จึงมีผู้นำบทกลอนเหล่านั้นมาแต่งเป็นกลอนเฉพราะตอนที่อยากฟัง และเริ่มนำมาขับเสภาตั้งแต่นั้นมา

ลักษณะเด่นของขุนช้างขุนแผนที่ทำให้เป็นที่นิยม น่าจะเป็นเพราะใช้คำพูดที่หยาบโลน ทั้งๆ ที่นำไปขับในวังที่สมัยก่อน ถือเป็นสถานที่เคร่งครัดเรื่องการใช้คำพูด การที่คนในวังที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน จึงทำให้เป็นเรื่องที่ชื่นชอบ จุดประสงค์ที่ผู้แต่งใช้คำหยาบโลน อีกอย่างน่าจะเป็นเพราะความเชื่อในเรื่องของการนั้นจะทำให้ปีศาจไม่กล้ามาลักพาตัวไป

หนังสือเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มีสำนวนหลากหลายเนื่องจากมีผู้แต่งหลายคน ตั้งแต่สมัยอยุทธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงสามารถสื่อให้เห็นความคิด ค่านิยม และวิถีชีวิติขิงคนไทยในสมัยนั้นๆ ได้ดี เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเป็นสำนวน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒)

สนุกจัง

 

 

สนุกจัง

 

 

สนุกจัง

 

 

สนุกจัง

 

 

สนุกจัง

 

 

สนุกจัง

 

 

สนุกจัง

 

 

Coolfffffffuuuuuuuuuuuuuค่ะอาจารย์

 

ดีมากเลยครับ

ดีมากเลยครับ อยากอ่านเรื่องต่อไปจังครับ

ใส่รูปเยอะๆหน่อยคะ

ใส่รูปเยอะๆหน่อยคะ

อ่านแล้วก็สนุกดีนะค่ะอาจารย์ ภาพก็สวยดูดี แต่รูปผู้จัดทำหนูว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะค่ะ ทำท่าอะไรก็ไม่รู้แอ๊ปมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
......................อาจารย์ขา.........ทำเรื่องใหม่อีกนะค่ะ.................ลูกศิษคนนี้จะเอาใจช่วยค่ะ...............................

น่าจะเอารูปมาใส่ไว้อีกนะคะ

มาอ่านอีกรอบ...ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม

มาอ่านกี่ครั้งกี่ครั้ง...ก็ยังอยากอ่านอีกครั้งงง

ทำให้ชวนอยากอ่านอยู่ตลอดเวลาเลยครับครู...

แจ่มๆๆๆๆ สุดยอดเลยยยย

ฮ่าๆๆๆๆๆ

มาอ่านอีกรอบ...ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม

มาอ่านกี่ครั้งกี่ครั้ง...ก็ยังอยากอ่านอีกครั้งงง

ทำให้ชวนอยากอ่านอยู่ตลอดเวลาเลยครับครู...

แจ่มๆๆๆๆ สุดยอดเลยยยย

ฮ่าๆๆๆๆๆ

อ่านอีกรอบ...ก็ยังเยี่ยมเหมือนเดิม

มาอ่านกี่ครั้งกี่ครั้ง...ก็ยังชวนให้อยากอ่านอีกครั้ง

แจ่มๆๆๆไปเลยครับ...

อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น...

จากที่รู้เรื่องขุนช้างขุนแผนในระดับหนึ่ง...พอมาอ่านรู้สึกว่าเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นครับ

ทำได้ดีมากๆๆๆ

สุดยอดเลยคร้าบบบ

เข้าใจง่าย

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ

อ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ

ดีมากคะ ทำเรื่องอื่นต่อไปนะคะ หนูเป็นกำลังใจให้

ดีค่ะ ทำเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะ หนูเป็นกำลังใจให้

ดีค่ะ ทำเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะ หนูเป็นกำลังใจให้

รูปภาพของ sudarak

เรื่องนี้มาแรงแซงทางโค้งเลยนะคะ..เอาใจช่วยให้สำเร็จทุกเรื่องนะคะ

อ่านแล้วสนุกมากกกกกกกกกกก

อ่านแล้วเพลิดเพลินจำเริญใจจังค่ะ

น่าสนใจมากค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์