สาธิต ม.รังสิต ทั้งปทุมธานีและเชียงใหม่ จัด “ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน”

สาธิต ม.รังสิต ทั้งปทุมธานีและเชียงใหม่

จัด “ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน”

ค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ระดับประถม-มัธยม

 

โรงเรียนสาธิต ม.รังสิตรังสิต โรงเรียนสองภาษา ด้วยหลักสูตรทวิภาษาแบบองค์รวม (Unified Bilingual Curriculum) ทั้งสาขาปทุมธานี กรุงเทพฯและจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนแบบ 360 องศา  จึงจัดโครงการ “ทุนสาธิตรังสิตช้างเผือกสองสถาบัน” ขึ้น  แก่นักเรียนใหม่ที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีโดยลดเฉพาะค่าเล่าเรียน 100% ฟรี โดยให้ทุนแก่นักเรียน ป.1- ป.6 ชั้นละ 1 ทุน และม.1- ม.6 ชั้นละ 3 ทุน เมื่อจบชั้นมัธยมแล้วยังสามารถยื่นขอรับทุนที่มหาวิทยาลัยรังสิตใน 24 สาขา จำนวน 50 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสร้างเยาวชนคนเก่งที่มีคุณภาพแก่สังคมต่อไป โดยจะคัดเลือกจากการสอบแข่งขันใน 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และไอซีที ในวันที่ 25 มกราคม 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิต ม. รังสิต (ปทุมธานี) และโรงเรียนสาธิต ม. รังสิต (เชียงใหม่) ในปีการศึกษา 2558

สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sbs.ac.th หรือ โทร. 053-442-208-9 หรือ 087-661-5151

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์