คำที่ใช้ ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ

รูปภาพของ khruadul
 

 
ททท.-7 Wonders of Amazing Thailand

การอ่านคำที่ใช้" ฤ "

     การอ่านคำที่ใช้ ฤ " ในภาษาไทยจะอ่านออกเสียงตัว" "ได้  3  แบบ ได้แก่ อ่านออกเสียงเป็น" ริ " อ่านออกเสียงเป็น" รึ " อ่านออกเสียงเป็น" เรอ "

1. อ่านออกเสียงเป็น" ริ "เมื่อตัว" ฤ "อยู่ตามหลังพยัญชนะ ก ต ท ป ศ ส ตัวอย่าง เช่น

กฤษฤา

กฤษณา

กฤติ

กฤช

กฤษิ

กฤปณ

กฤษาณ

กฤตานตะ

ตฤท

ตฤณ

ตฤณชาติ

ตฤตียะ

ตฤษณา

ทฤษฏี

ทฤษัท

ปฤษฎางค์

ปฤงคพ

ปฤจฉา

ปฤษฎ์

ปฤษฐ

ศฤงคาร

สฤก

สฤต

สฤคาล

สฤษฏ์

อ่านว่า  กริด - สะ - ดา

อ่านว่า  กริด - สะ - หนา

อ่านว่า  กริด - ติ

อ่านว่า  กริด

อ่านว่า  กริ - สิ 

อ่านว่า  กริ - ปะ - นะ

อ่านว่า  กริ - สาน

อ่านว่า  กริด - ตาน - ตะ

อ่านว่า  ตริด

อ่านว่า  ตริน

อ่านว่า  ตริน - นะ - ชาด

อ่านว่า  ตริ - ตี - ยะ

อ่านว่า  ตริด - สะ - หนา

อ่านว่า  ทริด - สะ - ดี

อ่านว่า  ทริด - สัด

อ่านว่า  ปริด - สะ -  ดาง 

อ่านว่า  ปริง - คบ

อ่านว่า  ปริด - ฉา

อ่านว่า  ปริด

อ่านว่า  ปริด - สะ - ถะ

อ่านว่า  สะ - หริง - คาน

อ่านว่า  สริก

อ่านว่า  สริด

อ่านว่า  สริ - คาน

อ่านว่า  สะ - หริด

หมายความว่า  ที่ทำแล้ว

หมายความว่า  ไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่ง

หมายความว่า  เกียรติ

หมายความว่า  มีดสองคมปลายแหลม

หมายความว่า  การเพาะปลูก 

หมายความว่า  ยากไร้ กำพร้า

หมายความว่า  คนที่ทำการเพาะปลูก

หมายความว่า  ชื่อพระยม

หมายความว่า  เจาะ แทง

หมายความว่า  หญ้า

หมายความว่า  หญ้าต่างๆ

หมายความว่า  ชายที่ ๓ เป็นสรรพนามพวกหนึ่ง

หมายความว่า  ความปรารถนา ความยาก

หมายความว่า  หลักความคิด

หมายความว่า  หินตามภูเขา ก้อนหินใหญ่

หมายความว่า  อวัยวะเบื้องหลัง

หมายความว่า  ผู้ประเสริฐ หัวหน้า

หมายความว่า  คำถาม

หมายความว่า  เบื้องหลัง

หมายความว่า  ยอด พื้นบน

หมายความว่า  ความรัก ความกำหนัด

หมายความว่า  ดอกบัว ลูกศร

หมายความว่า  ผ่านไป

หมายความว่า  หมาจิ้งจอก

หมายความว่า  การสร้าง

2. อ่านออกเสียงเป็น " รึ " เมื่อตัว "ฤ" อยู่ตามหลังพยัญชนะ ค น พ ม ห ตัวอย่าง เช่น
คฤหาสน์

คฤโฆษ

นฤมล

นฤพาน

นฤมิต

หฤโหด

หฤหรรษ์

หฤทัย

หฤษฎี

พฤกษ์

พฤกษา

พฤศจิก

พฤติกรรม

มฤค

มฤคราช

มฤดก

อ่านว่า  คะ - รึ - หาด

อ่านว่า  คะ - รึ - โคด

อ่านว่า  นะ - รึ - มน

อ่านว่า  นะ - รึ - พาน

อ่านว่า  นะ - รึ - มิด

อ่านว่า  หะ - รึ - โหด

อ่านว่า  หะ - รึ - หัน

อ่านว่า  หะ - รึ - ไท

อ่านว่า  หะ - ริด - สะ - ดี

อ่านว่า  พรึกอ่านว่า

อ่านว่า  พรึก - สา

อ่านว่า  พรึด - สะ - จิก

อ่านว่า  พรึด - ติ - กำ

อ่านว่า  มะ - รึก - คะ

อ่านว่า  มะ - รึก - คะ - ราด

อ่านว่า  มะ - รึ - ดก

หมายความว่า  เรือนอันสง่าผ่าเผย

หมายความว่า  ครึกครื้น กึกก้อง

หมายความว่า  คนที่มีความมัวหมอง

หมายความว่า  ความดับแห่งกิเลส

หมายความว่า  การสร้าง

หมายความว่า  ชั่วร้าย เลวทราม

หมายความว่า  ชื้นชม ร่าเริง

หมายความว่า  หัวใจ

หมายความว่า  ความปลาบปลื้ม

หมายความว่า  ต้นไม้

หมายความว่า  ต้นไม้ต่างๆ

หมายความว่า  ราศีรูปดาวแมลงป๋อง

หมายความว่า  การแสดงอาการ

หมายความว่า  สัตว์ป่า

หมายความว่า  เจ้าแห่งสัตว์

หมายความว่า  สมบัติของผู้ตาย

คำที่ใช้ตัว" ฤ " คำบางคำอาจมีข้อยกเว้น ตัวอย่างเช่น

หฤษฎ์

นฤตย์

อ่านว่า    หะ - ริด

อ่านว่า    นะ - ริด

หมายความว่า  น่าชื่นชม ยินดี

หมายความว่า  การระบำ การฟ้อน

3. อ่านออกเสียงเป็น "เรอ" ในภาษาไทยของเราเท่าที่นำตัว "ฤ" เข้ามาใช้อ่านออกเสียงเป็น "เรอ"  ในภาษาไทยจะพบอยู่ตัวเดียวเท่านั้น คือ "ฤกษ์" อ่านออกเสียงว่า "เริก"

ข้อควรสังเกต  ถ้า "ฤ" เป็นพยัญชนะต้น การอ่านจะออกเสียงได้หลายแบบ ตัวอย่าง เช่น

ฤณ

ฤต

ฤษภ

ฤทธี

ฤทธา

ฤทธิ์

ฤษยา

ฤดู

ฤทัย

ฤตียา

ฤคเวท

อ่านว่า  ริน

อ่านว่า  รึด

อ่านว่า  รึ - สบ

อ่านว่า  ริด - ที

อ่านว่า  ริด - ทา

อ่านว่า  ริด

อ่านว่า  ริด - สะ - หยา

อ่านว่า  รึ - ดู

อ่านว่า  รึ - ไท

อ่านว่า  รึ - ตี - ยา

อ่านว่า  รึก - คะ - เวด

หมายความว่า  หนี้สิน ภาระ

หมายความว่า  ความจริง

หมายความว่า  วัวตัวผู้

หมายความว่า  อำนาจ ความเจริญ

หมายความว่า  อำนาจ ความเจริญ

หมายความว่า  อำนาจ ความเจริญ

หมายความว่า  ริษยา

หมายความว่า  ช่วงฤดูกาล

หมายความว่า  หัวใจ

หมายความว่า  รังเกลียด ดูถูก

หมายความว่า  ชื่อคัมภีร์หนึ่งในไตรเพท

แต่บางคำจะออกเสียงได้ทั้ง "ริ" และ "รึ" ตัวอย่าง เช่น
มฤตยู

อมฤต

พฤนท์

อ่านว่า   มะ - ริด - ตะ - ยู  หรือ มะ - รึด - ตะ - ยู

อ่านว่า   อะ - มะ - ริด    หรือ อะ - มะ - รึด

อ่านว่า   พริน  หรือ  พรึน

หมดหน้าที่ 2

สร้างโดย: 
khruadul

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์