การสังเคราะห์ด้วยแสง

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) เป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชโดยใช้แสงเป็นแหล่งพลังงาน พืชจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีโดยเก็บไว้ในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรต และสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ (organic compound) ดังสมการ

6CO2 + 6H2O -----> C6H12O6 + 6O

รูปที่ 1 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

กลไกของการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นที่คลอโรพลาสต์ (chloroplast) ของเซลล์พืช

รูปที่ 2 โครงสร้างของคลอโรพลาสต์

คลอโรพลาสต์ (Chloroplast) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเรียกว่า สโตรมา (stroma) นอกจากนี้ด้านในของคลอโรพลาสต์จะมีเยื่อไทลาคอยด์ (thylakoid) เรียงซ้อนกันเป็นตั้งเรียกว่า กรานุม (granum) บนเยื่อไทลาคอยด์นี้จะมีสารสีและคลอโรฟิลล์อยู่ 

รงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

คลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll a) พบในพืชทุกชนิดจัดเป็นรงควัตถุสังเคราะห์แสงขั้นต้น (primary pigment) ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงโดยตรง โดยจะดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร (แสงสีน้ำเงิน) และ 662 นาโนเมตร (แสงสีแดง)

คลอโรฟิลล์ บี (Chlorophyll b) ทำหน้าที่ดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 453 นาโนเมตรและ 642 นาโนเมตร

แคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ทำหน้าที่เป็นรงควัตถุช่วยในการสังเคราะห์แสง (accessory pigment) โดยจะทำหน้าที่รับพลังงานแสงแล้วส่งต่อให้กับคลอโรฟิลล์ เอ แคโรทีนอยด์ดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่นระหว่าง 460 - 550 นาโนเมตร

 

รูปที่ 3 กราฟแสดงการดูดกลืนแสงของคลอโรฟิลล์ เอ และ บี

ที่มา : http://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/photo/p3igments.html

สร้างโดย: 
ปราโมทย์ ทองเนียม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์