กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง)

รูปภาพของ pitchaya

เริ่มหน้า ๑๕

ลักษณะพิเศษของกาพย์เห่เรือ

. ลักษณะของสำนวนและความหมาย  ใช้สำนวนกะทัดรัด มีความหมายเด่นชัดเข้าใจง่ายและมีน้ำหนักอย่างเหมาะสม เช่น

                        พระเสด็จโดยแดนชล                ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย

                กิ่งแก้วแพรวพรรณราย                      พายอ่อนหยับวับงามงอน

 ๒. ลักษณะถ้อยคำ ใช้ถ้อยคำเกลี้ยงเกลาสละสลวย ไพเราะด้วยการสัมผัสและทำให้เกิดภาพพจน์ เช่น

                        เนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ                    เนื้อน้องหรืออ่อนทั้งกาย

                ใครต้องข้องจิตชาย                           ไม่วายนึกตรึกตรึงทรวง

. ลักษณะการพรรณนา การพรรณนาความรู้สึกลึกซึ้งและแยบคายมาก เช่น

                        แก้มช้ำช้ำใครต้อง                       อันแก้มน้องช้ำเพราะชม

                ปลาทุกทุกข์อกตรม                             เหมือนทุกข์ที่พี่จากนาง

. ลักษณะอารมณ์ เกิดอารมณ์สะเทือนใจ เช่น

                        เพรางายวายเสพรส                  แสนกำสรดอดโอชา

                 อิ่มทุกข์อิ่มชลนา                             อิ่มโศกาหน้านองชล

. ลักษณะการแต่ง แต่งถูกต้อง มีการเล่นอักษร มีสำนวนอุปมาอุปไมย เช่น

                        รอนรอนสุริยโอ้                          อัสดง

                เรื่อยเรื่อยลับเมรุลง                             ค่ำแล้ว

                       รอนรอนจิตจำนง                         นุชพี่ เพียงแม่

                เรื่อยเรื่อยเรียมคอบแก้ว                        คลับคล้ายเรียมเหลียว 

 ๖.  กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ให้ความรู้สึกและอารมณ์คล้อยตามเพียบพร้อมด้วยคุณค่าด้านวรรณศิลป์นอกจากนี้บทเห่เรือและท่วงทำนองการเห่ยังมีความไพเราะทั้งถ้อยคำลีลาและทำนองการเห่ทำให้เกิดความสุนทรีย์ทางอารมณ์อย่างยิ่ง

...ปางเสด็จประเวศด้าว          ชลาลัย
ทรงรัตนพิมานชัย                  กิ่งแก้ว
พรั่งพร้อมพวกพลไกร              แหนแห่
เรือกระบวนต้นแพร้ว               เพริศพริ้งพายทอง...

๗.  ภาพของการเสด็จทางชลมารคของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นบทที่แสดงบรรยายโวหารบอกถึงความสง่างามของกระบวนเรือกล่าวคือบรรยายถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาถึงแม่น้ำก็มีพลทหารห้อมล้อมมาเป็นขบวนและบรรรยายถึงภาพของเรือที่แสงประกายแพรวพราวเนื่องจากการสะท้อนของแสงจากไม้พายสีทอง

...พระเสด็จโดยแดนชล     ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
กิ่งแก้วแพร้วพรรณราย      พายอ่อนหยับจับงามงอน... 

๘.  ภาพของเรือพระที่นั่งกิ่งเป็นบทที่บรรยายถึงความงดงามงามแพรวพราวของกระบวนเรือความอ่อนช้อยของการพาย   ในกาพย์เห่เรือตอนเห่ชมกระบวนเรือมีการใช้คำอุปมาเปรียบเรือพระที่นั่งกับสิ่งต่างๆที่อยู่บนสวรรค์

...สรมุขมุขสี่ด้าน                เพียงพิมานผ่านเมฆา
ม่านกรองทองรจนา              หลังคาแดงแย่งมังกร...

...สมรรถไชยไกรกาบแก้ว     แสงแวววับจับสาคร
เรียบเรียงเคียงคู่จร             ดั่ังร่อนฟ้ามาแดนดิน...

....สุวรรณหงส์ทรงภู่ห้อย      งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์                                                                                       เพียงหงส์ทรงพรหมินทร์       ลินลาศเลือนเตือนตาชม...

...เรือไชยไวว่องวิ่ง           รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม
เสียงเส้าเร้าระดม              ห่มท้ายเยิ่นเดินคู่กัน ฯ...

...เรือม้าหน้ามุ่งน้ำ            แล่นเฉื่อยฉ่ำลำระหง
เพียงม้าอาชาทรง             องค์พระพายผายผันผยอง...

๙.  ในกาพย์เห่เรือตอนเห่ชมกระบวนเรือมีการใช้คำที่เน้นสัมผัสการประพันธ์การประพันธ์กาพย์เห่เรือจะมีการใช้คำสัมผัสจำนวนมากทำให้เกิดความไพเราะในการอ่านเป็นอย่างมาก

...ดนตรีมี่อึงอล                   ก้องกาหลพลแห่โหม
โห่ฮึกครึกครื้นโครม              โสมนัสชื่นรื่นเริงพล...

สัมผัสสระ  ตรี-มี่ ,  อล-หล-พล , โหม-โครม-โสม ,   ฮึก-ครึก , ชื่น-รื่น
สัมผัสอักษร อึง-อล , ก้อง-กา , แห่-โหม , ครึก-ครื้น-โครม ,  รื่น-เริง

..คชสีห์ีทีผาดเผ่น                       ดูดังเป็นเห็นขบขัน
ราชสีห์ทียืนยัน                          คั่นสองคู่ดูยิ่งยง...

สัมผัสสระ  สีห์-ที , เป็น-เห็น , สีห์-ที่ , ขัน-ยัน , คู่-ดู
สัมผัสอักษร ผาด-เผ่น , ดู-ดั่ง , ขบ-ขัน , ยืน-ยัน , ยิ่ง-ยง

                          

                                                                                                   หมดหน้า  ๑๕ 

สร้างโดย: 
นางพิชยา เสนมนตรี

ขอขอบคุณมากค่ะ

เป็นประโยช์นกับเรามาก

อยากให้แดงเป็นบทๆว่าบทไหนเป็นอุปมาโวหาร

บทไหนเป็นอุปลักษณ์ สาธก บุคคลาธิษฐาน ...ทุกโวหาร

ถ้าเป็นไปได้น่ะค่ะ

แบบว่า อุปมาโวหาร มีไรมั่ง ทุกบทน่ะค่ะ

......รอความหวัง สักนิด เพราะหาแล้วแต่อาจผิดหรือไม่ครบ

-ขอบคุณมากเลยค่ะ
เนื้อหาดีมากค่ะ

เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

รูปภาพของ toktak

ขอบคุณคะ ^_____^

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ช่วยได่เยอะมากเลย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ช่วยได้เยอะเลย

ขอบคุรค่ะ

ช่วยได้เยอะเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์