กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง)

รูปภาพของ pitchaya

เริ่มหน้า ๑๖

การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เรื่องกาพย์เห่เรือ

       . เนื้อหา แบ่งออกเป็น  ตอน คือ

                ๑.๑ การชมขบวนเรือในเวลาเช้า  ได้พรรณนาไว้อย่างละเอียด พิสดาร

                ๑.๒ การชมฝูงปลาในเวลาสายอุปมาอุปไมยอย่างแจ่มชัดและกินใจอย่างยิ่ง

                ๑.๓  การชมพรรณนาดอกไม้ในเวลากลางวัน สอดใส่ความรู้สึก   และอารมณ์ให้ผู้อ่านคล้อยตาม

                ๑.๔ การชมฝูงนกในเวลาเย็น อุปมาอุปไมยแจ่มชัด เด่นชัด

                ๑.๕ การคร่ำครวญถึงนาง ในเวลากลางคืน สร้างบรรยากาศเชิงอรรถรสและวังเวง

      ๒. รูปแบบ ลักษณะคำประพันธ์ ใช้กาพย์ห่อโคลง คือ แต่งโคลงสี่สุภาพแล้วแต่งกาพย์เลียนแบบพรรณนาเพิ่มเติม

        ศิลปการประพันธ์ทำให้เกิดภาพพจน์ แบะความรู้สึกทางสุนทรียะอันได้แก่ ความ ชื่นชมในสิ่งสวยงามตามธรรมชาติ ความไพเราะของดนตรี ความรู้สึกแยบคายทาง อารมณ์สะเทือนใจ

        กาพย์เห่เรือ(เห่ชมกระบวนเรือ)เป็นบทที่บรรยายถึงความงามของกระบวนเรือ ลักษณะเรือแต่ละชนิดการจัดรูปขบวนเรือซึ่งมีความงามไพเราะเพราะพริ้งเป็นอย่างยิ่งมีความเด่นชัดในคุณค่าทางวรรณศิลป์ คือ คำสัมผัสและโวหาร ภาพพจน์ชวนจินตนาการถึงความงามสง่าของกระบวนเรือ 

การพิจารณาคุณค่าด้านสังคม เรื่องกาพย์เห่เรือ

      ๑. สะท้อนภาพชีวิตคนไทยด้านการคมนาคม  แสดงการสัญจรทางน้ำให้เห็นว่าเมืองไทยมีแม่น้ำลำคลองมาก

       ๒. แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น

                ประเพณีการแต่งกาย ผู้หญิงห่มผ้าสไบคลุมไหล่ เป็นต้น

                การไว้ทรงผม  ผู้หญิงนิยมไว้ผมยาวประบ่า   แล้วเก็บไรที่ถอนผมออกเป็นวงกลม

                การบอกเวลา นิยมใช้กลอง ฆ้องเป็นเครื่องบอกเปลี่ยนเวลา 

 

"ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชม"
หมดหน้า  ๑๖
สร้างโดย: 
นางพิชยา เสนมนตรี

ขอขอบคุณมากค่ะ

เป็นประโยช์นกับเรามาก

อยากให้แดงเป็นบทๆว่าบทไหนเป็นอุปมาโวหาร

บทไหนเป็นอุปลักษณ์ สาธก บุคคลาธิษฐาน ...ทุกโวหาร

ถ้าเป็นไปได้น่ะค่ะ

แบบว่า อุปมาโวหาร มีไรมั่ง ทุกบทน่ะค่ะ

......รอความหวัง สักนิด เพราะหาแล้วแต่อาจผิดหรือไม่ครบ

-ขอบคุณมากเลยค่ะ
เนื้อหาดีมากค่ะ

เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

รูปภาพของ toktak

ขอบคุณคะ ^_____^

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ช่วยได่เยอะมากเลย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ช่วยได้เยอะเลย

ขอบคุรค่ะ

ช่วยได้เยอะเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์