เพลงกล่อมเด็ก

รูปภาพของ pitchaya

คนโบราณบรรพบุรุษของชาวอีสานมีกลอุบายที่แยบยลในการสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อบรมให้เด็กเติบโตเป็นคนดี ทั้งนี้เนื้อเพลงกล่อมลูกอีสานแปลความหมายได้ว่า ขอให้ลูกน้อยนอนเสียเถิด ขอให้เติบใหญ่เป็นคนดี อย่าให้เพื่อนบ้านรังเกียจ อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีให้ชาวบ้านเขานินทา ให้มีปัญญาใสเหมือนแก้ว เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ถ้าอยากรวยต้องอดออม เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน และถ้าอยากสบายต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ปัจจุบัน  เพลงกล่อมเด็กเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน  กำลังจะเลือนหายไปจากความทรงจำ  อันเนื่องมาจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วดังนั้น  เยาวชนไทยควรจะได้ศึกษาเรื่องบทกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมเด็ก  เพระนอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตไม่ให้สูญหายไปแล้ว  ยังเป็นสื่อในการศึกษาทำความเข้าใจวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  ค่านิยม  ทัศนคติ  ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น  อนุชนรุ่นหลังจะได้ตระหนักคุณค่าและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป

 


ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชม

สร้างโดย: 
นางพิชยา เสนมนตรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์