การสมัคร E-mail

รูปภาพของ WilawanPoo

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


        การสมัคร E-mail       

การสมัคร E-mail ของ HotMail
1. การสมัครขอใช้ Hotmail เข้าไปที่ www.hotmail.com จากนั้นคลิกที่ Sign Up
2. ในกรณีที่มีการขอ E-mail ไว้แล้ว สามารถใช้อีเมล์และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม Sign In เพื่อเข้าไปเช็ค E-mail ได้โดยในการเข้าใช้งานแต่ละครั้งสามารถเลือกที่จะให้มีการบันทึก E-mai lหรือไม่
- Save my e-mail address and password
- Save my e-mail address
- Always ask for my e-mail address and password

3. เมื่อต้องการทำการสมัคร e-mail ให้คลิกที่ Get it free จะได้พื้นที่ของ Hotmail แบบฟรี

4. ทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ครบตามที่กำหนด
- สร้างชื่อ E-mail ที่เราต้องการใช้ และจะมีตัวเช็คว่าเราจะสามารถใช้ E-mail นี้ได้หรือไม่

- ใส่ password เพื่อกำหนดไว้ในการใช้งาน

5. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว

- First name : ชื่อจริง
- Last name : นามสกุล
- Gender   : เพศ
- Birth year : ปีเกิด
- Country/Region : ประเทศ
- State    : จังหวัด
- Zip code : รหัสไปรษณีย์

6. กรอกข้อมูลที่เห็นจากภาพ

7. เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบกดปุ่ม I accept เพื่อทำการลงทะเบียนในการใช้งาน

8. เมื่อทำการยืนยันเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกจะให้เลือกใช้แบบ Classic หรือแบบ Full โดยในที่นี้เราจะเลือกแบบ Classic โดยคลิกที่ Give me the classic version

- หน้าต่างการใช้งานของ Hotmail
- การใช้งานอีเมล์ของ hotmail สามารถจัดการและเปลี่ยนแปลง จากตรงมุมบนขวามือ Option

- ภายใน Option สามารถปรับแต่งเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ hotmail ของเราได้

9. เป็นส่วนของการใช้งานที่เราใช้เป็นประจำ

- Inbox : จำนวนข้อความที่เข้ามา
- Junk : คืออีเมล์ขยะ
- Drafts : การเก็บอีเมล์ฉบับร่าง
- Sent Message : จัดเก็บอีเมล์ที่ได้มีการส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- Deleted : จัดเก็บอีเมล์ที่ถูกลบ
- Manage folders : การจัดการโฟลเดอร์ เพิ่ม ลบ โฟลเดอร์

  การรับส่ง E-mail
ในแท็ป ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม New ดังรูป

- From : คือส่งจากใคร
- To : คือ ส่งถึงใคร กรอกอีเมล์ของผู้ที่เราจะส่งไป
- Subject : หัวข้อเรื่อง
- ส่วนของข้อความพิมพ์ส่ง
- คลิกที่ปุ่ม Send เพื่อทำการส่ง

- การส่ง E-mail แบบการแนบไฟล์
- ให้ทำการเลือก ที่ Attach File

- คลิกที่ปุ่มเลือกเพื่อเลือกไฟล์จากเครื่องของเรา
- เมื่อทำการเลือกไฟล์แล้วให้คลิกเลือก Attach เพื่อทำการ upload file

- เมื่อทำการแนบไฟล์ จะเห็นว่ามีไฟล์แนบขึ้นมาดังรูปภาพ แล้วคลิก send เพื่อทำการส่งเมล์สร้างโดย: 
นางวิลาวัลย์ ภูอาราม ครูชำนาญการ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์