การเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ (Comparison of Adjective)

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
 

 


  

 

บทเรียน CAI ออนไลน์
เรื่อง "การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (Comparison of Adjective)"

สร้างโดย ครูนรินทร์  อนงค์ชัย ครู โรงเรียนเทพอุดมวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ของผู้จัดทำเอง และเพื่อการเรียนรู้แก่นักเรียน ครู และ ผู้สนใจทั่วไป

ผู้จัดทำมีความประสงค์จะใช้ flash หรือ การ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้

สื่อการเรียนรู้นี้ มีแบบทดสอบ ที่ตอบโต้ และ ทำซ้ำได้ สีสัน สวยงาม

แต่ ไม่ได้ใส่เสียงพูดด้วย เนื่องจาก เห็นใจและเข้าใจท่านที่ใช้ internet ความเร็ว ไม่สูงมากนัก

ท่านใดสนใจให้เพิ่มเสียง หรือ มีข้อเสนอแนะ ก็ comment ติติงให้ด้วย ครับ

ขอบคุณ thaigoodview ที่ให้โอกาส ครูบ้านนอก ชายแดนไทย - กัมพูชา ดินแดนห่างไกล จาก สาย Hi-Speed ได้ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยคน ขอบคุณมากครับ  

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • ท่านที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ งานแอนิเมชั่นอาจจะแสดงผลช้า เล็กน้อย
  • เนื้อหามีทั้งหมด 11 หน้า รวมหน้านี้ด้วย
  • แบบทดสอบมำ 10 ชุด แบบฝึกหัดในหน้าีที่ 2 - 10 เป็นแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ในเนื้อหาด้านบนในหน้านั้น ๆ และ แบบทดสอบที่ 11 เป็นแบบทดสอบ แบบตัวเลือก เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาทั้งหมด
  • ควรศึกษาเนื้อหาตามลำดับหน้า ไม่ควรข้ามหน้าใดหน้าหนึ่งไป

หากท่านยังไม่ได้ติดตั้ง โปรแกรม Adobe Flash Player เพื่อใช้งานแอนิเมชั่นที่สมบูรณ์ ดาวน์โหลดที่นี้  

สร้างโดย: 
ครูนรินทร์ อนงค์ชัย

ขอบคุณค่ะ

thanks a lot.

พยายามเปิดหลายรอบแล้วเปิดไม่ได้เลย อยากดูมาก เพราะนักเรียนมีปัญหาเรื่องนี้

ยากจริง ๆ อยากเก่ง eng ต้องตั้งใจศีกษา.

เทคนิคดีแล้วต่ะ แจ๋ว

โจทก์เดิม
..........................................for play game.

ควรเป็น for playing games. เพราะ บุรบท for ต้องตามด้วย Gerund (ving).
หรืออาจเป็น to play games. ก็ได้

จากโจทก์เดิม
this department store is ...........department store in the city.
a. as crowded
b. crowdedest
c. the most crowdedest
d. more crowded

ไม่มีตัวเลือกใดถูกต้อง คำตอบควรเป็น the most crowded ไม่ไช่ the most crowdedest X เติม the most ข้างหน้าแล้ว ไม่ต้องเติม -est ข้างหลังอีก

toshiba 22lv610u 22 Best Price.
samsung ln26b460 26 Best Price.
samsung ln26b360 26 Best Price.
samsung ln22b460 22 Best Price.
samsung ln19b650 19 Best Price.
samsung ln19b360 19 Best Price.
samsung ln19b361 19 Best Price.
toshiba 19lv506 19 Best Price.
toshiba 15lv506 15lv505 Best Price.
sony kdl-46xbr9 46 Best Price.
sony kdl-40v5100 40 Best Price
toshiba 26lv610u 26 Best Price.
toshiba 19lv610u 19 Best Price.
sony bdp-s360 blu ray

Best Price.
sony kdl-32s5100 32 Best Price.
eureka enviro steamer Best Price
hoover f7412-900 Best Price.
hoover f7411-900 Best Price.

เนื้อหาดีมากเลย เป็นกำลังใจให้ครับ