เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

เริ่มหน้า 15
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
1) เครื่องอ่านพิกัด
การใช้เครื่องอ่านพิกัดจึงเหมือนกับการใช้ปากกาเขียนแบบลงบนกระดาษ แต่ปรากฎรูปภาพหรือลายเส้นบนจอภาพ การเขียนแบบลงบนกระดานจึงดูเป็นธรรมชาติ เพราะอาจวางกระดาษจริงทับซ้อนบนกระดานเครื่องอ่านพิกัดแล้วลอกตามรูปภาพหรือลายเส้นที่มีอยู่บนกระดาษ
2) โมเด็ม 
โมเด็ม เป็นคำย่อที่มาจากคำว่า modulator demodulator ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกล้ำสัญญาณ (modulator) ในการฝากสัญญาณดิจิทัล ของ 0 และ 1 ของคอมพิวเตอร์เข้ากับสัญญาณแอนะล็อกที่ใช้เป็นพาหะ เพื่อนำสัญญาณดิจิทัลของคอมพิวเตอร์ส่งไปตามสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องปลายทาง โมเด็มที่เครื่องปลายทางจะทำหน้าที่เป็นตัวแยกสัญญาณ (demodulator) ซึ่งมีหน้าที่แยกสัญญาณดิจิทัลที่ฝากมาจากสัญญาณพาหะ ระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันออกแบบมาเพื่อการสื่อสารด้านเสียงเท่านั้น จึงนำมาใช้ในการส่งข้อมูลโดยตรงไม่ได้ต้องมีอุปกรณ์โมเด็มมาทำหน้าที่ฝากสัญญาณดิจิทัลไปกับสัญญาณเสียงที่เหมาะสมเพื่อส่งไปยังผู้รับอย่างถูกต้อง

สร้างโดย: 
ครูวร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์