พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

 ต้นกำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ยุคของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์ (Computer)       คอมพิวเตอร์ หมายถึง  เครื่องคำนวณ ที่ไม่ใช่เครื่องคำนวณทั่วไป แต่คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันนี้  คือ Electronic  Computer   ตามความหมายใน
ปัจจุบัน   คอมพิวเตอร์   หมายถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน่วยสำหรับป้อนข้อมูล และคำสั่ง และนำไปเก็บไว้ที่หน่วยความจำ  แล้วสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง
ที่ถูกเตรียมไว้อย่างถูกต้อง   โดยมีการแสดงผลลัพธ์หรือคำตอบที่หน่วยแสดงผล  ทั้งหมดนี้ คือการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ0.

 

สร้างโดย: 
นาย วุฒิพงษ์ นาสมขวัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์