สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงแนะวิธีการ ปลูกฝังให้คน รักการอ่านหนังสือ [5 ม.ค. 52 - 00:35]

รูปภาพของ ssspoonsak

สมเด็จพระเทพรัตน์ ทรงแนะวิธีการ ปลูกฝังให้คน รักการอ่านหนังสือ [5 ม.ค. 52 - 00:35]

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ในปี 2529 ทางมหาวิทยาลัยฯจึงดำริจัดงาน “วันสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการได้เสด็จฯ กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนฯ และทอดพระเนตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดในการจัดงานแตกต่างกันไป สำหรับปีนี้เป็นการจัดงานฯครั้งที่ 22 ในแนวคิดรักการอ่านและภาษาไทยเข้มแข็ง ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม “ชูชาติ กำภู” กรมชลประทาน โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเกี่ยวกับภาษาและการรักการอ่านบางส่วนว่า ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละชุมชน เหมือนกันบ้าง ไม่เหมือนกันบ้าง คนสมัยนี้ไม่รักการอ่าน เพราะไม่ตื่นเต้น มีสื่ออื่น ที่ไม่ใช่หนังสือเช่นฟังเทป, ดีวีดี อีกทั้งคนสมัยนี้ชอบอ่าน เรื่องสั้นๆ ไม่ชอบเรื่องยาวๆ ซึ่งคนที่เขียนเรื่องยาวจะเขียนเก่ง เนื้อเรื่องมีเอกภาพ คนอ่านต้องชอบด้วย เดี๋ยวนี้พระองค์เองไม่ค่อยได้ทรงอ่านหนังสือมากนัก ทรงเคยลองจดดูว่าปีๆหนึ่ง ทรงเคยอ่านหนังสือได้ 40 เล่ม แต่ปีนี้ทรงอ่านได้ 20 เล่ม เพราะต้องทรงอ่านอย่างอื่น เช่นโครงการต่างๆ ที่มีคนเขียนรายงานมาถวาย นอกจากนี้ยังรับสั่งต่อไปว่า คนเป็นครู คือนักเรียนตลอดชีวิตและ ต้องรักการอ่าน ถ้าไม่รักการอ่านก็ไม่มีอะไรจะสอน ครู ที่เขียนหนังสือ บางทีไม่รู้เรื่องต้องมาปรับกัน พระองค์เองก็เคยทรงเขียนชีทให้นักเรียนอ่าน นักเรียนบอกไม่รู้เรื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะว่า คนสอนเข้าใจก็เขียนตามที่เข้าใจ ละทิ้ง บางอย่างที่คนอ่านไม่รู้เรื่อง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังรับสั่งถึงการปลูกฝังให้คนรักการอ่านหนังสือว่า ให้ฝึกทุกวัน วันละนิด วันละน้อย โรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัดรณรงค์ในการ รักการอ่านด้วยการอ่านนิทานต่างๆ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดี ช่วยสร้างให้รักการอ่านและมีจินตนาการ เด็กจะรักการอ่าน ครอบครัวพ่อแม่ก็ควรรักการอ่านด้วย บางคน พ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่กับลูก ก็ต้องพึ่งครูที่โรงเรียน ครูอ่าน ให้เห็นแล้วมาคุยให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กอ่านต่อ ก็เป็น การฝึกให้เด็กรักการอ่านได้บ้าง ตอนนี้มี 2 ทฤษฎีว่า ให้สอนตั้งแต่เล็กๆ จะดี เริ่มการอ่านตั้งแต่อายุน้อย แต่ อีกทฤษฎีให้เด็กๆที่ยังเล็กเตรียมความพร้อมเรื่องเข้าสังคม เรื่องสุขภาพไปก่อน ซึ่งก็ตอบไม่ได้แน่ชัดว่า แบบไหนดี ซึ่งพระองค์ทรงถูกสอนมาทั้ง 2 ทฤษฎี ผู้ใหญ่บอกว่าให้อ่านเร็วๆดี เลยทรงอ่านได้ตั้งแต่อยู่อนุบาล เพราะซน เหลือเกิน อ่านหนังสือแล้วจะได้อยู่กับที่ แต่อีกทฤษฎีก็บอกว่า เรียนเร็วสมองจะเหนื่อย โตขึ้นจะไม่ค่อยดี

และในช่วงท้าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งว่า นอกจากเรื่องการอ่านแล้วก็ควรสอนเรื่องเกิดมาให้ช่วยเหลือคนอื่น เห็นใครตกทุกข์ได้ยาก อย่านิ่งดูดาย แต่คนไทยทั่วไปเป็นคนมีน้ำใจ ไม่ต้องสอนมาก การที่คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันเป็นเรื่องที่ดีมาก

แหล่งที่มา http://www.thairath.co.th/news.php?section=society&content=117732

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์