หล่อหลอมคนดีสร้างสังคมมั่นคง พระวรชายาทรงเน้นสถาบันครอบครัว [21 ม.ค. 52 - 00:42]

รูปภาพของ ssspoonsak

หล่อหลอมคนดีสร้างสังคมมั่นคง พระวรชายาทรงเน้นสถาบันครอบครัว [21 ม.ค. 52 - 00:42]
 

 

จากการที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเกิดขึ้นจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร  และได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานจนครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมงานเคหกิจเกษตรพร้อมทั้งบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยภาคี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจัดงานสัมมนาวิชาการเคหกิจเกษตร “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อสังคมไทยอยู่ดีมีสุข” ครั้งที่ 2 โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เป็นองค์ประธานเปิดงาน  ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์  เมื่อเร็วๆนี้

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา มีพระดำรัสเปิดงานว่า สถาบันครอบครัวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมมนุษย์ และเป็นสถาบันแรกที่หล่อหลอมให้คนเป็นคนดี และสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสังคมไทยอยู่ดีมีสุข มุ่งหมายและเสริมสร้างสถาบันครอบครัว เพื่อให้สังคมไทยมีรากฐานมั่นคง ก้าวหน้า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และหวังให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสพบปะ ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และร่วมกันหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากนั้นพระองค์ศรีรัศมิ์ได้ประทานเข็มแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และผู้ชนะการประกวดเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวดีเด่น ก่อนที่จะเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฯ และนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีเด่นของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ทั้ง 6 เขตทั่วทุกภาค

พระองค์ศรีรัศมิ์ทรงสนพระทัยผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งทรงซักถามเจ้าหน้าที่และแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ หมี่กรอบของ อ.ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ดัดแปลงนำเอาลูกเกดมาใส่แทนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยรับสั่งว่าไม่เคยเห็น พร้อมทรงแนะนำว่า กระเจี๊ยบแช่อิ่มนี้ดีมีไฟเบอร์ แต่มะกรูดแช่อิ่มหวานจัดไปหน่อย ให้ลดความหวานลงนิด นอกจากนี้ ยังทรงชื่นชมผลิตภัณฑ์ผ้าห่มนอน 3 ฤดู ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีไอเดียเก๋นำผ้าห่มนุ่มมือน่าสัมผัสม้วนเป็นถุงนอนและผลิตภัณฑ์กะปิ จากเกาะช้าง จังหวัดตราด ซึ่งมีกลิ่นหอมดี. 
 
 ที่มา http://www.thairath.co.th/news.php?section=society&content=120024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์