ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

รูปภาพของ ssspoonsak

ผู้สนับสนุน

    

 

 

   

ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2552 คณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ได้ประชุมเพื่อกำหนดกติกาการแข่งขัน โดยนำข้อมูลจากการตัดสินสื่อในโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการ จำนวน 18 ท่าน มาปรับใช้และสามารถสรุปข้อแนะนำในการทำสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ส่งประกวดได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ดังนี้

  • ประเภทเว็บเพจ

1. เนื้อหา ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมาเรียบเรียงปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นใจความของตนเอง การนำเนื้อหามาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงแหล่งข้อมูลเดียว ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

2. ความยาวของเนื้อหาแต่ละหน้า ควรมีความพอดี ไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป ไม่ควรมีแต่ตัวหนังสือ ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบด้วย (ถ้าเนื้อหาที่นำมานั้นคัดลอกมาจากที่ใดที่หนึ่ง โดยมิได้เขียนขึ้นเองปรับปรุง ดัดแปลง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้เนื้อหานั้นๆ) จำนวนหน้าที่เป็นไฟล์ประเภทเว็บเพจครบ 30 หน้า สำหรับการใช้ไฟล์ flash หรือไฟล์ภาพยนตร์ควรใช้เป็นสื่อประกอบเท่านั้น กรรมการจะไม่นับรวมกับไฟล์ที่เป็นเว็บเพจ

3. รูปภาพประกอบ สื่อเสริมอื่นๆ ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการเรียนรู้ (ถ้าไม่ได้วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือสื่อเสริมนั้นๆ ทุกจุด) ถ้านำมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที ในกรณีที่วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง แนะนำให้ระบุความเป็นเจ้าของลงในไฟล์นั้นๆ ให้ชัดเจน

4. ขนาดภาพ ควรย่อขนาดไฟล์ของภาพให้เหมาะสม(เพื่อให้โหลดได้เร็ว) แต่ถ้าภาพมีรายละเอียดมาก ควรมีภาพขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถคลิกดูได้

5. แหล่งอ้างอิง จำเป็นต้องมี และต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของเนื้อหา ภาพประกอบ และสื่อเสริมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง บางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกไฟล์หรือข้อความ แม้ระบุแหล่งอ้างอิง ควรเคารพสิทธิ์เจ้าของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://www.himmapan.com  นอกจากนั้นการอ้างถึงแหล่งอ้างอิงที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องสามารถเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที โปรดระมัดระวังการอ้างอิงถึงข้อมูลที่ต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพราะผู้ใช้หรือกรรมการจะไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้

6. รายละเอียดผู้จัดทำ ต้องมีหน้าที่แสดงข้อมูลผู้จัดทำทั้งทีม รูปถ่าย ถ้าเป็นนักเรียนไม่ควรมีหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งระบุจุดประสงค์ของผลงานในการนำไปใช้งาน ประโยชน์ที่ผู้ใช้สื่อได้รับ

7. Title ต้องมี title ทุกหน้า และสอดคล้องกับเรื่องที่ทำ หรือเนื้อหาในหน้านั้นๆ

8. Encoding ถ้าเนื้อหาเป็นภาษาไทยต้องเป็น Unicode(UTF-8) เท่านั้น และเหมือนกันทุกหน้า

9. ไฟล์หน้าแรก จะต้องมีชื่อว่า index.htm หรือ index.html ต้องอยู่ที่ root directory เท่านั้น

10. ชื่อไฟล์ ชื่อโฟลเดอร์ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามเว้นวรรค เพราะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่บน Server ในบางระบบปฏิบัติการ แนะนำให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก a-z ตัวเลข 0-9 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกัน และใช้เครื่องหมาย _ หรือเครื่องหมาย - แทนการเว้นวรรค

11. จัดกลุ่มไฟล์ ควรจัดกลุ่มไฟล์ต่างๆ ไว้ในโฟลเดอร์

12. ขนาดตัวอักษร ควรเหมาะกับแต่ละช่วงชั้น เช่น ช่วงชั้นที่ 1 ควรมีขนาดใหญ่

13. พื้นหลัง ถึงแม้ว่าจะเป็นลาย หรือสีสันที่ถูกใจมากมายเท่าไหร่ ก็ไม่ควรใช้นัก เพราะว่าจะทำให้อ่านตัวหนังสือยาก เกิดผลเสียต่อสายตาของผู้อ่าน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นาน

14. ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะ animation จะดึงดูดความสนใจมากกว่าเนื้อหา และถ้ามีเป็นจำนวนมากจะเป็นการรบกวนการใช้งานของผู้ใช้

15. Banner ควรมีทุกหน้า สอดคล้องกับเนื้อหา ขนาดพอควร ไม่ใหญ่โตมากจนเกินไป เพราะจะทำให้สูญเสียพื้นที่ของเนื้อหาไป

16. การเชื่อมโยง ควรตรวจสอบความถูกต้อง link ให้ดี ไม่ว่าจะเป็น link ระหว่างไฟล์ หรือ link ที่เรียกไฟล์ เรียกรูปภาพ สื่อเสริมอื่นๆมาแสดง ให้แน่ใจว่าเรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะรูปหาย เมนู link วิ่งไปไม่ได้ สำหรับการ link แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ตลอดเวลาอาจทำให้เกิดความรำคาญได้ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และที่สำคัญ ทุกหน้าจะต้องสามารถกลับมายังหน้าหลัก (Homepage) ได้ตลอดเวลา

17. ความละเอียด เพราะว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้หน้าจอที่ความละเอียด 1024*768 มากถึง 58.57% (ข้อมูลวันที่ 23 มกราคม 2552 โดย http://truehits.net) จึงควรจัดทำให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้

18. Browser เพราะว่าในปัจจุบันมีผู้ใช้ Internet Explorer 6 มากถึง 42.85% (ข้อมูลวันที่ 4 ตุลาคม 2552 โดย http://truehits.net) จึงควรจัดทำให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ (เวลาตรวจกรรมการใช้ทั้ง IE6 และ Firefox3 ขึ้นไป) ถ้าเว็บเพจนั้นมีลักษณะเฉพาะจริงๆ ควรระบุให้ผู้ใช้ทราบว่าเว็บเพจนั้นทำงานได้ดีใน browser ชนิดใด (ข้อแนะนำ ควรแสดงผลได้ในทุก browser)

19. พึงระลึกถึงเสมอว่าผู้ใช้ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จึงไม่ควรสร้างเว็บเพจที่ผู้ใช้ต้องติดตั้ง plug-in เสริม เพราะผู้ใช้ส่วนมากเป็นเด็กและครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก (คณะกรรมการตัดสินจะไม่ลง plug-in เพิ่มเติมขณะตรวจผลงาน)

20. แนะนำให้ใช้ "ตาราง" หลีกเลี่ยงการใช้ "เลเยอร์" เพราะการใช้ตารางจะทำให้ข้อมูล รูปภาพอยู่ในตำแหน่งที่คงที่ ตรงกับความต้องการ แต่การใช้เลเยอร์มักทำให้ตำแหน่งที่จัดวางข้อมูล รูปภาพ ผิดพลาดไป

21. การสะกดคำ ควรตรวจสอบ เพราะสื่อสำหรับเด็กที่มีการสะกดคำที่ผิดๆ จะทำให้เด็กเข้าใจผิด และจำรูปแบบการใช้คำไปใช้ต่อ

22. การสอน การสาธิตใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ก่อน สามารถสอนได้ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นๆ เป็น OpenSource Freeware หรือ Trial Version (ห้ามสอน หรือมีลิงค์ไปยังวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์การับรางวัลทันที)

 


  • ประเภทสื่อออนไลน์

1. เนื้อหา ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล แล้วนำมาเรียบเรียงปรับปรุงแก้ไข สรุปเป็นใจความของตนเอง การนำเนื้อหามาจากที่ใดที่หนึ่งเพียงแหล่งข้อมูลเดียว ผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

2. ความยาวของเนื้อหา ควรมีไม่น้อยกว่า 20 หน้า แต่ละหน้าต้องอ่านแล้วได้เนื้อความพอสมควร ไม่ควรมีแต่ตัวหนังสือ ควรมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประกอบด้วย บางท่านทำมา 4-5 หน้า (บางท่านไม่ครบ แต่ได้รางวัล เพราะมีส่วนอื่นประกอบ เช่น มีรูปภาพมาก)  

3. รูปภาพประกอบ สื่อเสริมอื่นๆ ต้องมาจากหลายแหล่งข้อมูล มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา มีความเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมการเรียนรู้ (ถ้าไม่ได้วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง ต้องมีแหล่งอ้างอิงใต้ภาพหรือสื่อเสริมนั้นๆ ทุกจุด) ถ้านำมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที ในกรณีที่วาดขึ้นเอง ถ่ายเอง หรือจัดทำขึ้นเอง แนะนำให้ระบุความเป็นเจ้าของลงในไฟล์นั้นๆ ให้ชัดเจน

4. ขนาดภาพ ควรย่อขนาดไฟล์ของภาพให้เหมาะสม(เพื่อให้โหลดได้เร็ว) แต่ถ้าภาพมีรายละเอียดมาก ควรมีภาพขนาดใหญ่ที่ให้ผู้ใช้สามารถคลิกดูได้

5. รูปภาพต้องเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com ถ้าไม่เก็บไว้ที่ไทยกู๊ดวิวอาจทำให้ภาพหายไปในบางครั้ง เช่น เมื่อแหล่งภาพที่นำมาเครื่องแม่ข่ายล้มเหลว ซึ่งทางกรรมการจะไม่พิจารณาความผิดพลาดดังกล่าว หรือนำรูปภาพเก็บไว้ที่ไทยกู๊ดวิวแต่ลบไฟล์ภาพทิ้ง ทำให้ภาพไม่ปรากฏ

6. การจัดรูปแบบผิดพลาด การใช้ขนาดตัวอักษรไม่เหมาะสม และรูปแบบตัวอักษรที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถอ่านได้

7. แหล่งอ้างอิง จำเป็นต้องมี และต้องระบุอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของเนื้อหา ภาพประกอบ และสื่อเสริมอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง บางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกไฟล์หรือข้อความ แม้ระบุแหล่งอ้างอิง ควรเคารพสิทธิ์เจ้าของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://www.himmapan.com  นอกจากนั้นการอ้างถึงแหล่งอ้างอิงที่เป็นเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้คลิกแล้วต้องสามารถเข้าถึงไฟล์หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที โปรดระมัดระวังการอ้างอิงถึงข้อมูลที่ต้องมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพราะผู้ใช้หรือกรรมการจะไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้

8. การเชื่อมโยง(Link) เนื่องจากมีจำนวนหน้ามากกว่า 20 หน้า ควรวางแผนให้ดีที่จะทำให้ผู้ใช้งานไม่งง ใช้งานได้ง่าย ควรตรวจสอบความถูกต้อง link ให้ดี ไม่ว่าจะเป็น link ระหว่างไฟล์ หรือ link ที่เรียกไฟล์ เรียกรูปภาพ สื่อเสริมอื่นๆมาแสดง ให้แน่ใจว่าเรียกได้อย่างถูกต้อง เพราะปัญหาส่วนใหญ่จะรูปหาย เมนู link วิ่งไปไม่ได้ สำหรับการ link แล้วเปิดหน้าต่างใหม่ตลอดเวลาอาจทำให้เกิดความรำคาญได้ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และที่สำคัญ ทุกหน้าจะต้องสามารถกลับมายังหน้าหลัก(Homepage) ได้ตลอดเวลา

9. ไม่ควรสร้างสื่อที่ผู้ใช้ต้องติดตั้ง plug-in เสริม เพราะผู้ใช้ส่วนมากเป็นเด็กและครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนัก (คณะกรรมการตัดสินจะไม่ลง plug-in เพิ่มเติมขณะตรวจผลงาน)

10. การสะกดคำ ควรตรวจสอบ เพราะสื่อสำหรับเด็กที่มีการสะกดคำที่ผิดๆ จะทำให้เด็กเข้าใจผิด และจำรูปแบบการใช้คำไปใช้ต่อ

11. การสอน การสาธิตใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ก่อน สามารถสอนได้ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นั้นๆ เป็น OpenSource Freeware หรือ Trial Version (ห้ามสอน หรือมีลิงค์ไปยังวิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นั้นๆ จะถูกตัดสิทธิ์การับรางวัลทันที)

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2552


 ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้ (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูลในใบสมัคร ทำให้
    กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม และ 
    สื่อออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้


ถ้าผมทำโปรแกรม โฟโต้ชอป ร่วมกับอาจารย์ แต่อ.มีโปรแกรม (ไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตหรือเปล่า) จะทำอย่างไรครับ

ขอโทษครับเมื่อกี้โทรถามอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเขามีโปรแกรมที่เป็น Trial Version ครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ถ้าเอามาตกแต่งรูป ก้ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้ามาทำเป็นเรื่องการใช้งานโฟโต้ชอบ ต้องมีลิขสิทธิ์โฟโต้ชอบที่ถูกต้องครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

จะพยายามทำมาให้ทันส่งประกวดค่ะ  ขอเวลาไปเตรียมตัว 

และเตรียมเด็กนักเรียนก่อน

 

มือใหม่หัดทำค่ะSmile

รูปภาพของ nokkumai

แล้วสมาชิกประเภทใหนที่ประกวดใด้บ้างคะ

หนูเป็นเด็กนักเรียนค่ะ อยู่ม.4แล้วค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaigoodview.com/contest2552 ครับผม

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เว็บไซต์นี้ดีมากเลยคับ

ได้ความรู้มากมายเลยคับ

อยากให้ตัวเองชนะการประกวดจังเลยคับ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจให้ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์