คำกริยาแท้และคำกริยาไม่แท้

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

คำกริยาverb แบ่งตามลักษณะการนำไปใช้, การใช้ หรือตามหน้าที่ได้ 2 รูปแบบ คือ
1.คำกริยาแท้ (Finite Verb อ่านว่า ไฟ้ไนท เฝิบ)  แสดงการกระทำหรือลักษณะอาการของประธานและกาลเวลา (Tense) อีกด้วย เช่น

 She runs fast.
< run เป็นคำกริยาแท้ (Finite Verb) เพราะแสดงการกระทำ (Action) หรืออาการ (Manner) ของ he และ แสดง tense ที่เป็น present simple tense >

 He will come tomorrow.
< will เป็นคำกริยาแท้ (Finite Verb) เพราะแสดงการกระทำ (Action) หรืออาการ (Manner) ของ he และแสดง tense ที่เป็น future simple tense >

 The policeman caught the thief.
< caught เป็นคำกริยาแท้ (Finite Verb) เพราะแสดงการกระทำ (Action) หรืออาการ (Manner) ของ The police man และแสดง tense ที่เป็น past simple tense >

คำกริยาแท้มี 2 รูปแบบ  กริยาหลัก(main verbs) และ กริยาช่วย (Helping Verb หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Auxiliary Verbs)

1.กริยาหลัก(main verbs)   คือคำกริยาแท้หรือคำกริยาหลักในประโยค  ที่มีความหมายเด่นชัดในประโยค เช่น go, come, see, eat, play, help, study, arrive, live, talk, use, wait, hope, agree, open, close, cry, etc. 

ตัวอย่าง

 He studies English every day. เขาเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน

 I live in Thailand. ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทย

 They come to see us every year. พวกเขามาพบพวกเราทุก ๆ ปี

 He can play the piano. เขาสามารถเล่นเปียโนได้

นักเรียนดูให้ดีๆ จะเห็นว่ากริยาหลัก (Main Verb) เมื่ออยู่ในประโยคเป็นได้ทั้ง กริยาแท้ (Finite Verb) และ กริยาไม่แท้ (Non-finite Verb) เช่นเดียวกับ กริยาช่วย (Helping Verb) มีน้ำหนักของความหมายชัดเจนว่ากริยารูปอื่นใด

เราย้อนกลับมาดูตัวอย่างประโยคนี้
 He can play the piano.

< ให้ดูคำว่า play เป็นกริยาหลัก(Main Verb)ทำหน้าที่เป็น กริยาไม่แท้(Non-finite Verb)  แต่น้ำหนักของความหมายเด่นชัดมาก ถ้าไม่มีกริยา play อาการแสดงการกระทำของ He  เราจะไม่ทราบว่าทำอะไรเลย ดังนั้นเราใช้กริยาหลัก (Main Verb) ควบคู่กับกริยาช่วย(Helping Verb) เพื่อเติมเต็มกระทำให้ชัดเจน เพราะคำกริยาช่วย (Helping Verb) มีความหมายในประโยคน้อยมาก เราจึงแปลความหมายของกริยาหลัก(Main Verb)ควบคู่ไปกับกริยาช่วย(Helping Verb)เสมอ เพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์

คำกริยาแท้แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด
รูปภาพของ twk_Kru_sasinipha

รูปภาพน่ารักดีค่ะ

Best Price HAMILTON BEACH BLENDER Sale.

Best Price chantal tea kettle Sale.

Best Price Breadman Bread Machine Sale.

Best Price OSTER BEEHIVE BLENDER Sale.

Best Price copco tea kettle Sale.

Best Price Hamilton Beach Brew Station Sale.

Best Price Filter Pur Water Sale.

Best Price Sharp Convection Microwave Sale.

Best Price Miele Vacuum Canister Sale.

สุดยอดครับอาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมเข้าหมวด eng ที่นี่ ทีไรไม่ผิดหวังเลย มีแต่สิ่งดี ๆ จริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์