คำกริยาแท้และคำกริยาไม่แท้

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

กริยาช่วย (Helping Verb) มีผู้เรียกต่างกันดังนี้คือ กริยาพิเศษ (Special Verb), กริยานุเคราะห์ (Auxiliary Verb) และ กริยาที่นำมาช่วยกริยาหลัก (Main Verb) ให้มีรูปกริยาแท้ที่สมบูรณ์ ได้แก่

Verb to be< is, am, are, was, were, been, being >
Verb to do<do, does, did, done, doing >
Verb to have  < have, has, had, having >
can, could, may, might, will, would, shall, should
ought to, must, have to, has to, had t
need, dare, used to, had better, would rather

ตามปกติกริยาแท้ (finite Verb)ที่สำคัญที่สุดจะมีตัวเดียวในประโยค กริยาเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ (Finite Verb) ในตัวเอง แต่ถ้าประโยคมีกริยาหลายตัวคือ 2 ตัว ขึ้นไป มักจะมีกริยาช่วย(Helping Verb)รวมกับกริยาหลัก(Main Verb) ตัวกริยาช่วย (Helping Verb) จะอยู่หน้ากริยาหลัก(Main Verb) ก็จะทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ (Finite Verb) ที่สมบูรณ์ คือประโยคทุกประโยคต้องมีกริยาแท้เพียงหนึ่งตัว และกริยาช่วย(Helping Verb)ก็จะไปทำหน้าที่เป็นกริยาแท้(Finite Verb)เพื่อให้ประโยคเป็นประโยคที่สมบูรณ์ คือมีกริยาแท้(Finite Verb)ในประโยคนั่นเอง ในบางครั้งกริยาแท้(Finite Verb)อาจเปลี่ยนเป็นกริยาหลัก(Main Verb)ก็ได้ หรือกริยาหลัก(Main Verb)อาจเปลี่ยนเป็นกริยาช่วย(Helping Verb) หรือกริยาตัวอื่น ๆ ก็ได้ สุดแล้วแต่ต้องการจะเน้นกริยาในลักษณะใดของมัน การสังเกตจะพบว่ากริยาช่วย(Helping Verb)จะไม่ค่อยมีความหมายในตัวของมันเอง ต้องพึ่งความหมายของกริยาหลัก(Main Verb) เพราะกริยาหลัก(Main Verb)เป็นกริยาที่เด่นชัดในแง่ของความหมาย และลำพังกริยาช่วย(Helping Verb)ก็พอจะมีความหมายอยู่บ้าง ถ้าไม่ไปรวมกับกริยาหลัก(Main Verb) ที่จะมีผลให้กริยาช่วย(Helping Verb)หมดความหมายไปเลย เมื่อรวมกับกริยาหลัก(Main Verb) เช่น

 She is studying English now.
<ให้ดูคำว่า  is เป็นกริยาช่วย(Helping Verb) ที่อยู่รวมกับกริยาหลัก(Main Verb)คือ studying ลำพัง studying จะเป็น Non-finite Verb เพราะดูจากรูปที่เติม ing ซึ่งถือว่าไม่เป็น Gerund ก็เป็น Present Participle อันได้แก่ Non-finite Verb ทั้งนั้น ดังนั้น “is” จึงทำหน้าที่เป็นกริยาแท้(Finite Verbในประโยค จึงถือว่าจะช่วยให้กริยาหลัก (studying) รวมตัวกันในด้านความหมาย ซึ่งจะเห็นว่ากริยาหลัก(Main Verb)จะเด่นชัดมากในด้านความหมาย ทำให้กริยาช่วย(Helping Verb)คือ is ต้องพึ่งความหมายของกริยาหลัก(Main Verb)อยู่บ้าง จึงจะทำให้กริยาที่มีความหมายชัดเจนขึ้น แต่ “is” ก็ยังถือว่าเป็น กริยาสำคัญอยู่เพราะเป็น Finite Verb หรือ กริยาแท้(Finite Verb)นั่นเอง >

 They are children.
< ให้ดูคำว่า are เป็นกริยาช่วย และทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ (Finite Verb) ในประโยคด้วย แต่ “are” เมื่ออยู่ตามลำพังโดยไม่มีกริยาหลัก(Main Verb) ก็จะทำตัวมับเบ่งบานในเรื่องความหมายคือไม่มีกริยาหลัก(Main Verb) มาแย่งความหมายไป ในประโยคนี้ “are” จึงแปลได้ว่า “เป็น” >

กริยาเชื่อม (Linking Verb)

กริยาเชื่อม (Linking Verb) หมายถึง กริยาที่แสดงอาการ การรับรู้ หรือความรู้สึกของประธานในประโยค ได้แก่ taste, grow, smell, sound, feel, appear, become, seem, look etc. เมื่ออยู่ในประโยคจะมีความหมายชัดเจนน้อยกว่ากริยาหลัก(Main Verb)แต่มากกว่ากริยาช่วย จะให้น้ำหนักแสดงอาการหรือการกระทำได้ชัดเจนเท่ากับกริยาช่วย แต่จะใช้คำขยายเป็น adjective เหมือนกริยาช่วยเช่นกัน นั่นคือคำที่ตามหลักกริยาช่วย และกริยาเชื่อมเป็นเพียง adjective ซึ่งผิดกับกริยาหลัก(Main Verb)ที่จะใช้ คำกริยาวิเศษณ์(adverb) มาขยาย ซึ่งเราสามารถเห็นข้อแตกต่างตรงนี้ได้ ทำให้ทราบว่าตัวใดเป็นกริยาช่วยและกริยาเชื่อม หรือกริยาหลัก(Main Verb) เช่น

 The orange tastes sour.
< ให้ดูคำว่า tastes เป็น Linking Verb เพราะแสดงอาการของส้มเปรี้ยว คือบอกความรู้สึก หรือลักษณะของส้มได้อย่างชัดเจนกว่ากริยาตัวอื่นใด และใช้ adjective “sour” วางไว้หลังกริยานี้ >

 I feel very hot.
< ให้ดูคำว่า feel เป็น Linking Verb เพราะแสดงความรู้สึกหรือการรับรู้ของประธาน “I” ว่ามีอาการร้อนเท่านั้น >

 It looks beautiful.
< ให้ดูคำว่า looks เป็น Linking Verb เพราะบอกลักษณะหรือแสดงอาการของประธาน “It” ว่ามีความสวยงาม >

 John seems to be handsome.

 

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.tciap.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5351251/ http://www.moph.go.th /

http://www.grammarlearn.com / http://www.ichthyologistbright.blogspot.com / www.scholiday.co.th / www.pipercams.co.uk /www.punchkickchoke.blogspot.com / www.millepetitensolielle.co.uk / www.lda.gov.uk / www.acce-inc.org / www.thaiflight.com / www.sensuousangel.blogspot.com / www.z.about.com / www.genyong988.blogspot.com / www.flickr.com / www.speakwell.com / www.oknation.net

 

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด
รูปภาพของ twk_Kru_sasinipha

รูปภาพน่ารักดีค่ะ

Best Price HAMILTON BEACH BLENDER Sale.

Best Price chantal tea kettle Sale.

Best Price Breadman Bread Machine Sale.

Best Price OSTER BEEHIVE BLENDER Sale.

Best Price copco tea kettle Sale.

Best Price Hamilton Beach Brew Station Sale.

Best Price Filter Pur Water Sale.

Best Price Sharp Convection Microwave Sale.

Best Price Miele Vacuum Canister Sale.

สุดยอดครับอาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมเข้าหมวด eng ที่นี่ ทีไรไม่ผิดหวังเลย มีแต่สิ่งดี ๆ จริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์