อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้าน

รูปภาพของ hnoipanee

           บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว     สมาชิกทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบงานบ้านร่วมกัน   โดยเลือกทำงานที่เหมาะสมกับตนเองในการทำงานบ้านเล็กๆ   น้อยๆ  ทำความสะอาดบ้านจัดสิ่งของต่างๆ  ให้เป็นระเบียบ  ตกแต่งห้องให้สวยงาม   และบริการคนในบ้าน  การทำงานดังกล่าวเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว   และยังทำจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความสามัคคี  รักใคร่ปรองดองกัน  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

    การทำความสะอาดพื้นบ้าน

           พื้นบ้านในปัจจุบันมีหลายประเภท  เช่น    พื้นไม้   พื้นซิเมนต์   พื้นหินขัด   พื้นกระเบื้อง   ซึ่งการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภท   มีวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกันดังนี้

    การใช้งานและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความ

 

สร้างโดย: 
ภาณี สุวรรณสินธุ์

น่าจะมีเนื้อหาเยอะๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์