สายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ www.thaihotline.org

รูปภาพของ ssspoonsak

      เนื่องจากปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของสังคมได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ทั้งในด้านการศึกษาเรียนรู้ ธุรกิจการค้า และ อุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้น สื่อมวลชนแทบทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ล้วนแต่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางรับฟังและเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน ในเวลาเดียวกันการกระทำผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจึงได้จัดทำบริการสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เพื่อเป็นมาตรการที่ชุมชนผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ (Content) หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วแจ้งเตือนกันเองก่อนเพื่อดำเนินการป้องกันหรือระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที วัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายฮอตไลน์นี้ ได้มีการจัดตั้งแล้วใน 29 ประเทศ 33 สายด่วน โดยมีศูนย์กลางที่ www.inhope.org

     ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯได้เล็งเห็นว่าการสื่อสารผ่านเว็บไซด์นั้นเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เป็นอย่างดี
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์บริการสายด่วนไทยฮอตไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของท่านในรูปแบบของแบนเนอร์โดยลิงค์มาที่ URL: http://www.thaihotline.org

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์