วันเทศบาล

รูปภาพของ hong

ขนาดเทศบาล
           เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามจำนวนประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้นๆ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 9,10,11 ได้กำหนดขนาดเทศบาลดังนี้
           มาตรา 9 เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย
           มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี ราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตาม พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อ และเขตของเทศบาลไว้ด้วย 
           มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้ พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อ และเขตของเทศบาลไว้ด้วย


สภาเทศบาล
-เทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน
-เทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน
-เทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 24 คน 
          ทั้งนี้ สภาเทศบาล ประกอบไปด้วย ประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน และรองประธานสภาเทศบาลสองคน และนายกเทศบาล ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในเทศบาลทั้งหมด
เทศบาลนคร ปัจจุบันมี 23 แห่ง
ภาคเหนือ
    -เทศบาลนครเชียงใหม่
    -เทศบาลนครลำปาง
    -เทศบาลนครเชียงราย
    -เทศบาลนครพิษณุโลก
    -เทศบาลนครนครสวรรค์
ภาคใต้
    -เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    -เทศบาลนครหาดใหญ่
    -เทศบาลนครยะลา
    -เทศบาลนครสงขลา  
    -เทศบาลนครตรัง
    -เทศบาลนครภูเก็ต
    -เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    -เทศบาลนครนครราชสีมา
    -เทศบาลนครขอนแก่น
    -เทศบาลนครอุดรธานี
    -เทศบาลนครอุบลราชธานี
ภาคกลางและภาคตะวันออก
    -เทศบาลนครนนทบุรี
    -เทศบาลนครปากเกร็ด
    -เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
    -เทศบาลนครนครปฐม
    -เทศบาลนครระยอง
    -เทศบาลนครสมุทรปราการ
    -เทศบาลนครสมุทรสาคร
    -เทศบาลนครหนองแค
เขตเทศบาลอื่นๆ
     เขตเทศบาลที่มีประชากรถึงจำนวน 50,000 คนแล้ว แต่ยังมิได้เป็นเทศบาลนคร -เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
         -เทศบาลตำบลบางปู
         -เทศบาลตำบลบางเมือง
         -เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
         -เทศบาลตำบลสำโรงใต้ 
        -เทศบาลเมืองลัดหลวง
        -เทศบาลเมืองรังสิต
        -เทศบาลเมืองบ้านสวน
        -เทศบาลตำบลแหลมฉบัง
        -เทศบาลตำบลด่านสำโรง
        -เทศบาลเมืองหัวหิน
        -เทศบาลเมืองคลองหลวง
        -เทศบาลตำบลธัญบุรี 
        -เทศบาลเมืองสกลนคร

สร้างโดย: 
เบญจมาศ ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์