อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัย

รูปภาพของ pornchokchai

                อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัยเป็นประเด็นท้าทายสำหรับประเทศไทยที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัยมากที่สุดในอาเซียน โอกาสทางธุรกิจจะเป็นอย่างไร
                ในวันนี้ (อังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ได้จัดการเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 166: ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย ดร.โสภณ จึงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำเสนอถึงโอกาสการลงทุนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้

กลุ่มอายุของประชากรในอาเซียนและประเทศสำคัญๆ

ประเทศ/อายุ (ปี)   0-14        15-24     25-54     55-64     >65

ไทย         17%        15%        47%        11%        10%

สิงคโปร์  13%        17%        50%        10%        9%

อินโดนีเซีย             26%        17%        42%        8%          7%

เวียดนาม               21%        17%        45%        8%          6%

มาเลเซีย 28%        17%        41%        8%          6%

เมียนมาร์                26%        18%        43%        7%          5%

ฟิลิปปินส์               34%        19%        37%        6%          4%

บรูไน       24%        17%        47%        8%          4%

กัมพูชา   31%        20%        40%        5%          4%

ลาว         34%        21%        36%        5%          4%

ญี่ปุ่น      13%        10%        38%        13%        27%

สหภาพยุโรป         16%        11%        42%        13%        19%

ออสเตรเลีย           18%        13%        42%        12%        15%

ฮ่องกง    12%        11%        46%        15%        15%

สหรัฐอเมริกา         19%        14%        40%        13%        15%

จีน           17%        14%        48%        11%        10%

ทั่วโลก    26%        16%        41%        9%          8%

ที่มา: CIA: www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/201...

                ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงวัย (อายุตั้งแต่ 65 ปี) มากที่สุดในอาเซียน โดยมีสัดส่วนสูงถึง 10% สูงกว่าสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนเพียง 9% เท่านั้น และสูงกว่าอันดับที่ 3 คืออินโดนีเซีย ที่มีสัดส่วนผู้สูงวัยเพียง 7% เวียดนามกับมาเลเซียมีสัดส่วนเท่ากันคือ 5%-6% ส่วนกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ และลาวมีสัดส่วนผู้สูงวัยเพียง 4% แต่ที่น่าห่วงคือ ประชากรในกัมพูชา ฟิลิปปินส์และลาวที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีนั้นมีสูงถึงหนึ่งในสาม ประชากรส่วนนี้เป็น "ภาระ" ในการเลี้ยงดูสำคัญในปัจจุบัน แต่ในอนาคตอีก 10-15 ปีข้างหน้า ก็คงกลายเป็นพลังการผลิตที่สำคัญของประเทศเหล่านี้
                อาจกล่าวได้ว่า ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงวัยน้อยนั้น ส่วนมากเป็นประเทศที่ยากจน มีภัยสงครามมาก่อน ทำให้จำนวนประชากรสูงวัยมีจำนวนจำกัด ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงวัยมาก มักเป็นประเทศที่มั่งคั่ง เช่นในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป มีสัดส่วนประชากรสูงวัยสูงถึง 15%-19% แต่หากมีมากเกินไปเช่นญี่ปุ่น ที่มีถึง 27% หรือราวหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งประเทศ ก็จะกลายเป็น "ภาระ" เพราะผู้สูงวัยส่วนมากไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว
                แม้ในปัจจุบันไทยจะเป็นอันดับหนึ่งของการมีประชากรสูงวัยมากที่สุด แต่หากดูจากกลุ่มอายุ ก็เชื่อว่าในอนาคตไม่เกิน 10 ปีข้างหน้าสัดส่วนประชากรสูงวัยของสิงคโปร์น่าจะแซงหน้าประเทศไทย สิงคโปร์ก็จะมีสภาพคล้ายคลึงกับฮ่องกงที่มีสัดส่วนประชากรสูงวัยเป็นอันมาก ประสบการณ์ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยของสังคมสูงวัยในไทย จึงควรศึกษาแบบอย่างจากฮ่องกง สิงคโปร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่น
                ในฮ่องกงมีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย โดยแบบปกติเป็นห้องชุดในชั้นล่างสุด (เพื่อความสะดวกในการเดินทาง) หรือห้องชั้นบนเหนือห้องชุดที่ชั้นล่างสุดเป็นห้องประกอบการพาณิชย์ หรือเป็นห้องชั้นล่างในบ้านพักอาศัย ส่วนแบบที่ออกแบบสำหรับผู้สูงวัยโดยตรงซึ่งจะเป็นโครงการที่อยู่รวมกันโดยผู้สูงวัย และในอาคารจะมีระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ระบบฉีดน้ำดับเพลิง ระบบควัน พื้นที่ไม่ลื่น ซักล้าง ทางเดินที่มีมือจับ ห้องน้ำผู้สูงวัย-ผู้พิการ ฯลฯ
                ส่วนในสิงคโปร์ การเคหะแห่งชาติของสิงคโปร์ก็มีการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลกลุ่มนี้เช่นก้น ทั้งนี้จะมีทั้งแบบแยกและแบบที่ออกแบบสำหรับคนในครอบครัวเดียวกัน และมีมาตรฐานที่แน่ชัด เพราะในอนาคตจำนวนประชากรสูงวัยก็จะมีมากขึ้น สำหรับการผ่อนชำระ ก็สามารถผ่อนชำระได้ตามวัยที่แตกต่างกัน เช่น อายุ 60 ปี หรือ 70 ปี ในระยะเวลาการผ่อนหรือเช่าที่แตกต่างกันเช่น 10 หรือ 20 ปี เป็นต้น
                อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งที่พึงศึกษาเพื่อเตรียมการพัฒนาให้มากขึ้น รวมทั้งรองรับผู้สูงวัยจากญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี และอื่น ๆ ที่จะเดินทางมาพำนักในประเทศไทย ซึ่งจะค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านั่นเอง

ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_an...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์