ด่วน ราคาค่าก่อสร้างอาคารใหม่ไตรมาส 1/2559 คงเดิม แทบไม่ได้ขึ้น

รูปภาพของ pornchokchai

          ตามที่มีความหวั่นวิตกว่าราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้น กลายเป็นข้ออ้างในการขึ้นราคาที่อยู่อาศัยหรือไม่  ผลการสำรวจปรากฏว่าค่าก่อสร้างยังมีราคาเท่าเดิม และหากเทียบกับปีก่อน ยังถือว่าลดลงเสียอีก
         ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) แถลงถึงการปรับเปลี่ยนราคาค่าก่อสร้างอาคารที่จัดทำโดยคณะทำงานการประมาณราคาของมูลนิธิฯ ว่าราคาค่าก่อสร้างยังคงเดิม แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย ในช่วง 1 ไตรมาสที่ผ่านมา (มกราคม - มีนาคม 2559)

ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร ณ ไตรมาส 1/2559 (มีนาคม)
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ดาวโหลด ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่

          มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร ขอประกาศให้ทราบเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 1/2559 (มีนาคม) โดยมีสาระสำคัญดังนี้:
         จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างอาคารลดลงต่อเนื่องในช่วงไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 0.27% ส่วนค่าวัสดุก่อสร้างที่ไม่รวมค่าแรงและค่าดำเนินการใด ๆ เพิ่มขึ้น 0.45% ใน 1 ไตรมาสล่าสุด
         ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้สรุปผลการจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารล่าสุดโดยคณะทำงานของมูลนิธิที่มีนายสุรพงษ์ ตรีสุกล เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับสถาบันการเงิน บริษัทประเมิน และผู้สนใจอื่น ๆ
         โดยสรุปแล้ว ในรอบไตรมาสที่ 1/2559 (มกราคม-มีนาคม) ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.45% โดยมีรายละเอียดดังนี้:

ราย     วิเคราะห์ค่าวัสดุ        ธค.58/มีค.59          มีนาคม 2559                        
การ     หมวด                 % เปลี่ยนแปลง         สัดส่วนน้ำหนัก        สัดส่วนใหม่    
         ดัชนีรวม                          0.3%                      100                        
1        ไม้                                -1.1%                      7.7              7.615    
2        ซีเมนต์                           -1.4%                   11.79             11.623    
3        ผลิตภัณฑ์คอนกรีต             0.1%                   15.95             15.962    
4        เหล็ก                             6.8%                   21.35             22.809    
5        กระเบื้อง                          0.0%                     7.00              7.000    
6        วัสดุฉาบผิว                       0.0%                     2.95              2.950    
7        สุขภัณฑ์                          0.0%                     2.41              2.410    
8        อุปกรณ์ไฟฟ้า                  -0.8%                     12.7             12.602    
9        วัสดุก่อสร้างอื่นๆ               -3.7%                   18.15             17.479    
         โดยรวม                         0.45%                 100.00           100.450

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2559 มีผลออกมาดังนี้:
         1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559
         2. ผลจากการเปรียบเทียบพบเบื้องต้นว่า ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่ม 0.45%
         3. สำหรับในรายละเอียดพบว่า เนื่องจากกลุ่มวัสดุเหล็ก ราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
         4. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม
         5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่ม +0.27%
         โดยจะกระทบกับราคาค่าก่อสร้างที่มีราคาต่อตารางเมตรที่ค่อนข้างสูง (20,000-30,000 บาท) อยู่เล็กน้อย คือเพิ่มอีกตารางเมตรละ 100 บาท  ส่วนราคาค่าก่อสร้างไม่สูง เมื่อทำการปัดเศษหลักร้อยไม่ส่งผลกระทบ ราคาคงเดิม
         ราคาค่าก่อสร้างจะส่งผลต่อราคาบ้านอย่างไรบ้าง หากสมมติกรณีนี้เป็นอาคารบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน จะเป็นประมาณ 1 ส่วน ส่วนต้นทุนที่ดินเป็น 2 ส่วน รวมเป็น 3 ส่วน ดังนั้นหากต้นทุนค่าก่อสร้างลดลง 1.31% ส่วนต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้น 0.5% โดยประมาณ จึงทำให้ราคาบ้านไม่เปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดดังนี้
         = {1 * (1+0.27%)} + {2 * (1 + 0.5%)}
         = 3.0127 หรือราว ๆ 3.0 ซึ่งถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
         ดังนั้นราคาบ้านจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นในรอบ 1 ไตรมาสที่ผ่านมา อันที่จริงราคาค่าก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่กระเตื้องมากนัก  การก่อสร้างต่าง ๆ จึงยังไม่มากนัก
         สำหรับราคาค่าก่อสร้างสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นี้: www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php

ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_an...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์