เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่อง ... คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

 • 1. ชื่อเกม                คติพจน์
  2. วัตถุประสงค์          สมาชิกรู้จักคติพจน์ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์
  3. จำนวนผู้เล่น          ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
  4. สถานที่                ในห้องหรือลาน
  5. สื่อ-อุปกรณ์           บัตรคำ “คติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์”    “เตรียมพร้อมเสมอ”  “BE PREPARED”
  6. ระยะเวลา              10 - 15 นาที
  7. วิธีเล่น                  1. สมาชิกและหัวหน้าหมวดนั่งล้อมวง
                               2. หัวหน้าหมวดให้สมาชิกบอกคติประจำใจของแต่ละคน
                               3. หัวหน้าหมวดสนทนาซักถามใครรู้คติพจน์ของ บพ. บ้าง   
  8. กติกา                  ใครกล่าวคติพจน์ของ บพ.ได้  รับรางวัล
  9. สรุปเกม                 1. สมาชิกได้แลกเปลี่ยนคติประจำใจซึ่งกันและกัน
                                2. สมาชิกรู้จักคติพจน์ของ บพ.


<!--pagebreak-->

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่องคำขวัญของผู้บำเพ็ญประโยชน์

                           1. ชื่อเกม           คำขวัญ
2. วัตถุประสงค์     ให้สมาชิกรู้จักคำขวัญของ บพ.
3. จำนวนผู้เล่น     ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.  สถานที่          ในห้องหรือลาน
5.  สื่อ-อุปกรณ์     บัตรคำตัวอักษร “ทำความดีอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง”  ตัวละ 1 แผ่น (กระดาษขนาด A4)    
6.  ระยะเวลา        7 - 10 นาที
7.  วิธีเล่น            1  แจกบัตรคำสมาชิกคนละใบ
                        2. ให้สมาชิกนำบัตรคำมารวมกันให้ได้คำว่า “ทำความดีอย่างน้อยวันละ1  ครั้ง”
                        3. ให้สมาชิกรวมกลุ่ม  สนทนาเรื่องการทำความดีว่าเราทำความดี (ไม่ใช่หน้าที่)อะไรบ้าง    
                        4. ให้เล่นบทบาทสมมติ กลุ่มละ 1 เรื่อง เป็นเรื่องของการทำความดี   
8. กติกา             กลุ่มไหนรวมกันได้เร็วและถูกต้องถือว่าชนะ 
                          9.  สรุปเกม          1. สมาชิกมีความสามัคคี
                                                  2. สมาชิกได้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
                                                  3. สมาชิกเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำขวัญ

 


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์