เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่องคติพจน์ของผู้บำเพ็ญประโยชน์

 1. ชื่อเกม               อัศวิน - พระราชา
2. วัตถุประสงค์         ให้สมาชิกรู้จักคติพจน์ และความหมายของคติพจน์ บพ.
3. จำนวนผู้เล่น         ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4. สถานที่               ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์           -     
6. ระยะเวลา             3 - 5 นาที
7. วิธีเล่น                 1. สมาชิกแต่ละหมู่ยืนห่างกัน
                            2. สมมติหัวหน้าหมวดเป็นพระราชา  หัวหน้าหมู่แต่ละหมู่เป็นอัศวิน พระราชาต้องการอะไร
                                อัศวินต้องไปหามา  
                            3. หัวหน้าหมวด (พระราชา) เรียกหัวหน้าหมู่  ให้ทำตามคำสั่ง เช่น- ให้หาเหรียญบาท
                                5 เหรียญ อัศวินวิ่งกลับไปที่หมู่ของตน ขอเหรียญจากสมาชิกมาให้พระราชา
                            4. สิ่งของที่พระราชาต้องการควรเป็นสิงที่เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อม เช่น  ปากกา  
                                ดินสอ  เหรียญบาท ยาดม  ยาหม่อง 
8. กติกา                  หมู่ไหนหาของได้ครบก่อน  และรวดเร็ว ชนะ 
9. สรุปเกม               สมาชิกมีความสามัคคี   ได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 3, 4, 5, 7, 8


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์