เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อเกม              โขง ชี มูล 
2. วัตถุประสงค์        1. ให้สมาชิกรู้จักชื่อแม่น้ำ
                           2.  ให้สมาชิกรู้ สถานที่ตั้งของแม่น้ำทั้ง  3 สาย
                           3.   สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 4, 5 และ 7
3. จำนวนผู้เล่น        ไม่เกิน  40  คน
4. สถานที่              ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์         เก้าอี้สำหรับสมาชิกทุกคน     
6. ระยะเวลา             5 – 10 นาที
7. วิธีเล่น                1. สมาชิกนั่งเก้าอี้ล้อมเป็นวง  1 วง
                           2. ถ้าผู้นำเกมสั่ง
                               -  โขง ให้สมาชิกย้ายไปนั่งเก้าอี้ทางซ้ายมือของตน
                               -  ชี ให้สมาชิกย้ายไปนั่งเก้าอี้ทางขวามือของตน
                               -  มูล ให้สมาชิกทำท่าปลาว่ายน้ำ และพยายามไปนั่งเก้าอี้ตรงข้าม
8. กติกา                 1.  ใครนั่งช้าถือว่าแพ้  อาจให้ออกจากการเล่น  หรือเล่นต่อก็ได้ หากต้องออกจากการเล่นให้นำเก้าอี้ออกไปด้วย
                            2.  ผู้นำเกมอาจสั่งซ้อมกัน  เช่น  โขง-โขง  ผู้เล่นต้องย้ายไปนั่งเก้าอี้ทางซ้าย 2 ครั้ง
                            3. อาจสั่งสลับกันได้  เช่น  โขง-โขง-ชี   
9. สรุปเกม               1.  สมาชิกได้ออกกำลัง
                             2  ให้รู้จักชื่อแม่น้ำ และสถานที่ตั้ง
                             3.  ทดสอบความจำของสมาชิก ในการฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
                             4.  ได้ปฏิบัติตนตามกฎ  ข้อ 2, 4, 5, และ 7
 

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องทักทาย

1. ชื่อเกม                การทักทาย
2. วัตถุประสงค์          1.  ให้สมาชิกรู้จักการทักทายและการแสดงรหัสของผู้บำเพ็ญประโยชน์
                            2.  ให้สมาชิกรู้จักคำทักทายของภาษาต่างประเทศ
                            3.   สมาชิกได้ใช้กฎข้อ  4, 5, 7
3. จำนวนผู้เล่น         ไม่จำกัด
4. สถานที่              ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์          -   
6. ระยะเวลา            10 – 15 นาที
7. วิธีเล่น                1. ให้สมาชิกช่วยกันคิดทำทักทายภาษาต่าง ๆ ที่รู้จัก  เช่น
                               อินเดีย - นามัสเต  ญี่ปุ่น - โอไฮโย,โกชัยมัส   ไทย - สวัสดี  จีน - หนี–ห่าว  
                               อังกฤษ - กูดมอนิ่ง  ลาว - สบายดี ฝรั่งเศส - บองชู   เขมร - โซสะเดย  ฯลฯ 
                            2. สมาชิกจับคู่กัน  ให้แต่ละคู่เลือกเป็นชนชาติใด  ชนชาติหนึ่ง  (อาจมีหลายคู่ใน 1  ชาติ)
                            3. สมมติเหตุการณ์จะไปค่ายต่างประเทศ  ให้หัวหน้าหมวดหรือผู้นำเกมสั่ง “LET’S GO TO THE CAMP”
                            4. สมาชิกทุกคนแยกย้ายกันไปค่ายต่างประเทศ (ต่างคนต่างไป) เดินรอบ ๆ ห้อง  พบกับสมาชิกอื่น  ให้จับมือ
                                แสดงการทักทาย  และแสดงรหัส (SALUTE) ยิ้มให้กัน กล่าวคำทักทายเป็นภาษาที่ตนเองเลือก
                             5. ผู้นำเกมสั่ง “TIME TO GO HOME”  ให้กลับบ้านได้  สมาชิกทุกคนกลับมาที่เดิม  จับคู่เดิมของตน 
                                 กล่าวเป็นคำทักทายเป็นภาษาของตน
                             6. ผู้นำเกมอาจเล่น  ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อให้สมาชิกทบทวนความจำ
8. สรุปเกม                1. สมาชิกได้ทำตามวัตถุประสงค์
                             2. สมาชิกมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น
     


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์