ใบความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ jurai

ใบความรู้ที่ 1.3
เรื่อง  “ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ”

รายวิชา     ง 31102  เทคโนโลยีสารสนเทศ                                   แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1

                      จุดประสงค์ปลายทาง     มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                    ต่อการดำรงชีวิตในอดีตและปัจจุบัน


ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   โดยพื้นฐานของเทคโนโลยี ย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้  แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก   ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังนี้
                   1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การทำงานรวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นยำ   ในระบบการจัดการขององค์กรทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและตัดสินใจ    ระบบธุรกิจจึงใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินการเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นยำ  เช่น  ใช้ในระบบฝากถอนเงิน และระบบจองตั๋วเครื่องบิน
                    2.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้การบริการกว้างขวางขึ้น    เมื่อมีการพัฒนาระบบเก็บและใช้ข้อมูล    ทำให้การบริการต่าง ๆ  อยู่ในรูปแบบการบริการแบบกระจาย   ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน    สามารถถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์  นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้
                    3.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ  ปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กร  ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์ที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์   ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล  ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีซึ่งในปัจจุบันองค์กรทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

รูปที่  1.12  เว็บไซต์ระบบทะเบียนราษฎร์

                     4.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยงานในชีวิตประจำวัน  

รูปที่ 1.13  สารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ


สร้างโดย: 
ครูจุไร แสงสุรีย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ดีจังเลยคำตอยก็ครบค่ะ^^ Embarassed

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์