ใบความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปภาพของ jurai

ใบงานที่ 1.1
เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศ


รายวิชา      ง 31102   เทคโนโลยีสารสนเทศ                      แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1
จุดประสงค์ปลายทาง      มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ     
                                        ต่อการดำรงชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง     จากการที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องบทบาท นิยาม ลักษณะสำคัญ  ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
              และ อภิปรายร่วมกันแล้ว  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปสาระสำคัญที่ได้ในหัวข้อต่อไปนี้

                   1.  เทคโนโลยี  หมายถึง........…………………………………………………………………………….....
                        …………………………………………………………………………………………………………............
                        …………………………………………………………………………………………………………............
                        ………………………………………………………………………………………………………….............
                    2.  สารสนเทศ  หมายถึง..........................……………………………………………………………….
                         …………………………………………………………………………………………………………............
                         …………………………………………………………………………………………………………............
                         …………………………………………………………………………………………………………............
                    3.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง...……………………………………………………………………......
                         …………………………………………………………………………………............……………………….
                         ………………………………………………………………………………………………………….............
                         ………………………………………………………………………………………………………….............
                    4.  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ..............................................                                        
                         ………………………………………………………………………………………………
                         ………………………………………………………………………………………………………….
                         ………………………………………………………………………………………………………….

                  5.  นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ...............................................................................
                       ………………………………………………………………………………………………………….................
                        …………………………………………………………………………………………………………................
                        …………………………………………………………………………………………………………................
                  6.  ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ......................................................................
                        ………………………………………………………………………………………………………….................
                        ………………………………………………………………………………………………………….................
                        ………………………………………………………………………………………………………….................

                  7.  ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ.....................................................................................
                        …………………………………………………………………………………………………………...................
                        …………………………………………………………………………………………………………...................
                        …………………………………………………………………………………………………………..................

                  8.  ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน..............................................................
                       ………………………………………………………………………………………………………….....................
                        …………………………………………………………………………………………………………....................
                         …………………………………………………………………………………………………………...................

                  9.  ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ..........................................................................
                       …………………………………………………………………………………………………………........................
                       ………………………………………………………………………………………………………….........................
                       ………………………………………………………………………………………………………….........................

 

สร้างโดย: 
ครูจุไร แสงสุรีย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ดีจังเลยคำตอยก็ครบค่ะ^^ Embarassed

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์