ม.5/7 ส่งงานชิ้นที่ 1 วิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เทอม 1 ปี 2552 ถึงครูพวงทิพย์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ puangtip

งานชิ้นที่ 1 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ระบุสาขาวิชา และเขียนบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงด้วย

วิธีส่ง ส่งที่แสดงความคิดเห็น..............นะคะWink

รูปภาพของ puangtip

Smileน่าจะยากตอนนำเสนอนะ..อีกอย่าง ยังไม่มีใครเคยทำเลยหรือ?

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ชื่อโครงงาน : BIKE MOWER ~ จักรยานตัดหญ้า
ชื่อผู้ทำโครงงาน : นส.ชุติภัทร์ จินตนาภูษิต ม.5/7 เลขที่ 1
นส.เพชรรัตน์ สุวรรณ ,, ,, 17
นส.นพหทัย วสะสมิทธ์ ,, ,, 29
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครูพวงทิพย์ วีระณรงค์
บทคัดย่อ : ในปัจจุบันสังคมของเรากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ผู้คนตื่นตัวกันมากขึ้น หลายๆอย่างกำลังได้รับการพัฒนา แต่ใช่ว่าจะมีผลดีเกิดขึ้น ยังมีผลเสียตามมาอีกมากมาย ที่เห็นได้ชัดก็คือระบบเศรษฐกิจที่กำลังเกิดปัญหา และทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็ล้วนแต่จะได้รับความเสียหายและเกิดมลพิษ อีกทั้งสุขภาพร่างกายของคนในสังคมก็ไม่ค่อยดีนัก เพราะไม่มีเวลาออกกำลังกาย เนื่องจากชีวิตประจำวันต้องเร่งรับกับการทำงาน และด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้าจัดทำโครงงาน “จักรยานตัดหญ้า” ขึ้นมา ด้วยเหตุผลที่ว่า จักรยานตัดหญ้า ที่จัดทำขึ้นมานี้ นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ผ่อนแรง อำนวยความสะดวกในการทำงานได้แล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องตัดหญ้านั้น เราจะใช้ใบมีดขนาดใหญ่มาต่อกับเฟืองที่ใช้ควบคุมการทำงานของใบมีดในจักรยานตัดหญ้า และนำชุดอุปกรณ์ที่ต่อเสร็จแล้วไปต่อพ่วงต่อกับจักรยานอีกที เพื่อให้อุปกรณ์ตัดหญ้าสามารถทำงานได้ในขณะที่เราปั่นจักรยาน จะเห็นได้ว่าอุปกรณีตัดหญ้าที่ทำขึ้นมานี้จะมีราคาถูกกว่า และมีน้ำหนักน้อยกว่าเครื่องตัดหญ้าของจริงในปัจจุบัน และที่สำคัญยังเป็นการออกกำลังกายไปในตัว ได้ทั้งงาน ได้ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังช่วยให้ทำงานได้อย่างเพลิดเพลินและไม่น่าเบื่ออีกด้วย

คณะผู้จัดทำ

โครงงาน : ฟิสิกส์
ชื่อโครงงาน : Shake it !! เขย่าสะท้านโลก
ผู้จัดทำ : - กรภัสสร สันธนะจิตร
- ภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ
- สิริลักษณ์ ธิติสิริเวช
- พรภัสสร เลิศผดุงกิจ
บทคัดย่อ
ในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพอากาศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างปัญหาที่ประสบอยู่ตอนนี้ คือ ภาวะโลกร้อน ผู้คนส่วนใหญ่จึงหาสิ่งที่ช่วยคลายร้อนให้กับตัวเอง อย่างเช่น พัดลม และปัจจุบันก็มีผู้คิดค้นพัดลมที่สามารถพกพาได้สะดวกแล้ว แต่ปริมาณการใช้ถ่านไฟฉายก็มากขึ้นเช่นกัน ถ่านไฟฉายนี้กำจัดได้ยาก และถ้าเก็บไว้นานๆ ก็จะมีสารพิที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย เราจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลดปัญหาเหล่านั้นได้ และยังถือเป็นการประหยัดพลังงาน และช่วยชาติไปในตัว คือ ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และได้สร้างเสริมสุขภาพทางกล้ามเนื้อ (ไบรเซฟ , ไตรเซฟ) เพียงแค่หยิบมันขึ้นมาแล้วเขย่า โดยพวกเราใช้ชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่า “Shake it !! เขย่าสะท้านโลก” โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองโดยการให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่ผ่านขดลวดทองแดง ตามหลักการของไมเคิล ฟาราเดย์ แล้วจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แห้งเพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

โครงงาน ฟิสิกส์
ชื่อโครงงาน Sensor เตือนภัย
ผู้จัดทำ สิริกาญจน์ ปริสาโรจน์(19) พิชญา บุญยืน(25) กรกรมล แซ่อึ่ง(35) สุทธิดา มโนมยางกูร(39)
ระยะเวลา 1เดือน

บทคัดย่อ
ปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน สังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการอยู่อาศัยไปเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
และมีบ้างที่อาศัยอยู่คนเดียวภายในบ้านพักหรือห้องพักต่างๆ
จึงเสี่ยงต่อการถูกพวกมิจฉาชีพบุกรุกเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในที่พัก
อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกายได้ ถึงแม้ว่าภายในที่พักอาศัยจะมีระบบป้องกันความปลอดภัยหรือประตูที่แน่นหนาเพียงใด
แต่ทว่าความเจริญของยุคสมัย ทำให้เหล่ามิจฉาชีพสามารถใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือต่างๆในการขโมยทรัพย์สินได้ แต่หากเรามีอุปกรณ์ที่ช่วยสามารถเตือนภัยให้เราได้ในยามเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย
ให้เราสามารถเตรียมตัวป้องกัน หรือโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันเวลา
จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สอนของเราได้
ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์ Sensor เตือนภัย
ที่สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้อยู่อาศัยในที่พักรู้ตัว และเตรียมตัวป้องกันได้ทันท่วงที

ชื่อโครงงาน : น้ำสกัดชีวภาพ
ประเภท : ชีววิทยา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน : นางสาวสุชานาถ ว่องวัฒนโรจน์ ม.5/7 เลขที่ 24
นางสาวณิชา ตันติศิริวิทย์ ม.5/7 เลขที่ 34
นางสาวฑิฆัมพร สุรัตนไชยวณิชย์ ม.5/7 เลขที่ 36
ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 1 เดือน
คำสำคัญ : เศษอาหาร , น้ำสกัดชีวภาพ , การทดลองเชิงเปรียบเทียบ
บทคัดย่อ : ในปัจจุบันปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้ง ทั้งเศษผลไม้และเศษเนื้อสัตว์ ดูจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอีกต่อไปแล้ว เพราะ เศษขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางธรรมชาติอีกหลายๆอย่างตามมา คณะผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเศษอาหารที่เหลือทิ้ง จำพวก ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์เหล่านี้มาหมักเป็นน้ำสกัดชีวภาพ ซึ่งน้ำสกัดชีวภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน ทั้งในด้านของการนำไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ การนำไปใช้ในการลดการระบาดของศัตรูพืช สามารถนำผสมกับน้ำหรืออาหารของสัตว์ได้และที่สำคัญยังเป็นการนำสิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย โดยมีวิธีการทำคือ นำเศษผลไม้ ผัก หรือ เนื้อสัตว์ มาหมักรวมกับกากน้ำตาลเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดเป็นน้ำหมักชีวภาพ และผู้จัดทำมีความคิดในการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหว่างน้ำหมักจากเศษผลไม้ และน้ำหมักจากเศษเนื้อสัตว์ ว่าน้ำหมักจากเศษอาหารแบบไหนจะให้ผลที่ดีกว่ากันทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ที่มา : http://www.changklang.com/bio.htm

รูปภาพของ puangtip

Frownครูเคยเห็นเขาทำกันแล้วนะ  พยายามเน้นจุดต่างให้ได้ ..เอาใจช่วยนะ

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ชื่อโครงงาน : น้ำสกัดชีวภาพ
ประเภท : ชีววิทยา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน : นางสาวสุชานาถ ว่องวัฒนโรจน์ ม.5/7 เลขที่ 24
นางสาวณิชา ตันติศิริวิทย์ ม.5/7 เลขที่ 34
นางสาวฑิฆัมพร สุรัตนไชยวณิชย์ ม.5/7 เลขที่ 36
ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 1 เดือน
คำสำคัญ : เศษอาหาร , น้ำสกัดชีวภาพ , การทดลองเชิงเปรียบเทียบ
บทคัดย่อ : ในปัจจุบันปัญหาเศษอาหารเหลือทิ้ง ทั้งเศษผลไม้และเศษเนื้อสัตว์ ดูจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆอีกต่อไปแล้ว เพราะ เศษขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดความผิดปกติทางธรรมชาติอีกหลายๆอย่างตามมา คณะผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเศษอาหารที่เหลือทิ้ง จำพวก ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์เหล่านี้มาหมักเป็นน้ำสกัดชีวภาพ ซึ่งน้ำสกัดชีวภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้าน ทั้งในด้านของการนำไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ การนำไปใช้ในการลดการระบาดของศัตรูพืช สามารถนำผสมกับน้ำหรืออาหารของสัตว์ได้และที่สำคัญยังเป็นการนำสิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย โดยมีวิธีการทำคือ นำเศษผลไม้ ผัก หรือ เนื้อสัตว์ มาหมักรวมกับกากน้ำตาลเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดเป็นน้ำหมักชีวภาพ และผู้จัดทำมีความคิดในการทดลองเชิงเปรียบเทียบระหว่างน้ำหมักจากเศษผลไม้ และน้ำหมักจากเศษเนื้อสัตว์ ว่าน้ำหมักจากเศษอาหารแบบไหนจะให้ผลที่ดีกว่ากันทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ชื่อโครงงาน : กำยานสมุนไพรไล่ยุง (ชีววิทยา)

สมาชิก : 10 สโรชา ถาวรศิลสุระกุล, 26 อิสริยะ อัศวมงคลพันธุ์, 37 สิรินทร์ อุ่นมณี

บทคัดย่อ : เนื่องจากยุงเป็นสัตว์ที่สร้างความรำคาญ และเป็นพาหะนำโรค ในหลายๆครัวเรือนอาจมีวิธีการไล่ยุง
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การฉีดสเปรย์ การใช้ไม้ช๊อต หรือการจุดธูปหอม ซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้
ย่อมได้ผลมากน้อยแตกต่างกันออกไป ทางผู้จัดทำโครงงานเห็นว่า ควรมีวิธีที่แปลกใหม่ในการไล่ยุงมากขึ้น
จึงเกิดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ "กำยานสมุนไพร ไล่ยุง" เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่
สำหรับผู้ที่มีปัญหาในการไล่ยุง สาเหตุที่เป็นกำยานนั้น เพราะกำยานมีกลิ่นหอม ทำให้ผ่อนคลาย
และปลอดสารพิษ โดยจะนำสมุนไพร 3 ชนิด ที่มีกลิ่นที่ยุงเกลียด ได้แก่ ตะไคร้หอม ส้ม และมะกรูด
ในการทำเป็นกลิ่นของกำยาน ซึ่งกำยานที่ได้นั้น จะนำมาทดลองใช้จริง และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ในการไล่ยุงของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ว่าชนิดใดให้ผลได้มากกว่า และมีกลิ่นที่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้มากกว่า

อ้างอิง : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1ea5c54ee79ab03d&clk=wttpcts
http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=40601

รูปภาพของ puangtip

Undecidedควรค้นคว้าหาข้อมูลที่มีคนทำมาก่อนแล้วชี้ให้เห็นข้อแตกต่างนะคะ

วิชาเคมี

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องผลไม้ดำๆ ทำประโยชน์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไปที่จะสามารถนำวิธีการทำน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ชนิดต่างๆมาประยุกต์ใช้จัดการในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองและยังเป็นการประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายอีกด้วย การดำเนินการใช้หลักการทั่วไปของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดเก็บข้อมูล การดำเนินการ ลงมือปฏิบัติ การวิเคราะห์ผล และการสรุปผล
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การทำน้ำยาขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลสามารถนำไปผลิตเพื่อใช้ภายในครัวเรือนได้ เนื่องจากช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี และลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วย ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณขยะมาใช้ในกระบวนการผลิต ผลจากการศึกษาได้นำมาพัฒนากระบวนการทำน้ำยาขัดรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมไทย และทางคณะผู้จัดทำก็ได้จัดเสนอผลงานในการทำโครงงานเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vcafe/84555/1

รูปภาพของ puangtip

Undecided พบค่อนข้างบ่อย....ลองหาอะไรที่แปลกๆ ดีไหมคะ

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ puangtip

ทดลองและสรุปผลแล้วหรือคะ

ชื่อโครงงาน : เครื่องส่งกลิ่นไล่ยุง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ชื่อผู้ทำโครงงาน : น.ส. นัสรีน เอกชน ชั้น ม.5/7 เลขที่ 40
น.ส. วรางคณา มงคลรัตน์ ชั้น ม.5/7 เลขที่ 41
น.ส. ปิยวรรณ ครองมิ่งมงคล ชั้น ม.5/7 เลขที่ 42
น.ส. วรรณธิดา นาคเกษม ชั้น ม.5/7 เลขที่ 43

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน : อ. พวงทิพย์ วีระณรงค์
อ.สมบูรณ์
อ.กุลณี

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน/ความเป็นมา : ที่กลุ่มของข้าพเจ้าจัดทำโครงงานนี้เพราะฤดูฝนเป็นฤดูที่มียุงชุมมาก ทำให้เกิดโรคระบาดจากยุง กลุ่มข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์เครื่องส่งกลิ่นไล่ยุงเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในภายหน้า

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า/เป้าหมาย : เครื่องส่งกลิ่นไล่ยุงจะมีกลิ่นกระจายไปในบริเวณที่กว้างขวาง และจะไม่มียุงในบริเวณดังกล่าว

วิธีดำเนินงาน :
1.คิดและตั้งชื่อโครงงาน
2.วิธีดำเนินงาน
3.หาข้อมูล
4.ประดิษฐ์เครื่องส่งกลิ่นไล่ยุง
5.ทดสอบการใช้งาน
6.สรุปผล

แผนการดำเนินงาน : 25-29 พ.ค.2552 คิดโครงงานและวิธีทำอุปกรณ์รวมถึงหาข้อมูลให้ครบ
30พ.ค.-16มิ.ย. 2552 ดำเนินงาน ประดิษฐ์เครื่องส่งกลิ่นไล่ยุง
17-19 มิ.ย. 2552 ทดลองงานและปรับปรุง
22-25 มิ.ย. 2552 ทดลองอีกครั้ง
26 มิ.ย. 2552 สรุปผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ลดการถูกรบกวนจากยุงซึ่งเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งโรคระบาด
»

รูปภาพของ puangtip

Frownครูยังไม่ชัดเจนในวิธีการที่นักเรียนจะทำ ขอรายละเอีดมากกว่านี้นะคะ

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ชื่อโครงงาน : สีเพ้นท์จากธรรมชาติ
ประเภท : เคมี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้จัดทำโครงงาน : ศาลา อันเน (6) มนัสชนก (18) นภัสชนก (28) ธิติยา(30)
ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 1 เดือน
บทคัดย่อ : ในปัจจุบันสีเพ้นท์ภาพ ตามท้องตลาดมีราคาสูง หาซื้อได้ยาก และเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้น ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดว่า ทำอย่างไรให้สีเพ้นท์มีราคาถูก ไม่เป็นอันตรายสู่สุขภาพ สามารถหาได้จากธรรมชาติ มีสีสันสวยงามสดใส

อ้างอิง : http://bbw.ac.th/data_bbw/activity/project_science/seicnes/paint_color/p...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak