คาดการณ์การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ พ.ศ.2559- 2561

รูปภาพของ pornchokchai

          การเปิดตัวโครงการใหม่คือดัชนีที่สำคัญที่สุดและชี้ชัดถึงสถานการณ์ตลาดได้ดีที่สุด ดร.โสภณ จึงแจงถึงการเปิดตัวโครงการใหม่ที่คาดการณ์ ณ สิ้นปี 2559 ถึงปี 2561 มาดูกันว่าจะ "รุ่งเรือง" หรือ "รุ่งริ่ง"
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่า
           1. ดัชนีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือดัชนีที่อยู่อาศัย เพราะอสังหาริมทรัพย์อื่นเป็นเพียง "ตัวประกอบ" และมีปริมาณน้อยกว่ามากในแต่ละปี
           2. ในส่วนของที่อยู่อาศัย ตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเครื่องชี้ภาวะที่ชัดเจนที่สุดเพราะครองส่วนแบ่งในตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศถึงประมาณ 50%
           3. ดัชนีที่ชี้ชัดที่สุดก็คือการเปิดตัวโครงการ กล่าวคือ ถ้าสถานการณ์ไม่ดี ก็จะไม่มีการเปิดตัวหรือเปิดตัวลดลง แต่ถ้าสถานการณ์คลี่คลาย ก็จะมีการเปิดตัวมากเป็นพิเศษ
           4. ดัชนีที่อาจเป็นตัวทำให้เข้าใจไขว้เขวก็คือ สถิติการสร้างที่อยู่อาศัยแล้วเสร็จ/ข้อมูลการโอนที่อยู่อาศัย อย่างในปี 2559 นี้มีการโอนที่อยู่อาศัยมากกว่าการเปิดตัว ทั้งนี้เพราะเป็นผลจากการขายเมื่อ 1-3 ปีก่อน แต่เพิ่งสร้างเสร็จและโอนในปีนี้ การที่รัฐบาลต้องพยายามกระตุ้นให้เกิดการโอน แสดงว่าเศรษฐกกิจย่ำแย่มาก จึงทำให้การโอนดำเนินการได้ยาก การขอสินเชื่อไม่ผ่านการพิจารณามากขึ้นทุกวัน
           5. อย่างไรก็ตามสำหรับข้อมูลการเปิดตัวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่อาจเชื่อถือได้มาก บางโครงการเปิดตัวเพียงบางส่วน แต่โฆษณาทั้งโครงการ ในความเป็นจริงศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส สำรวจและรายงานเฉพาะส่วนที่เปิดขายจริง ไม่รวมที่โฆษณาทั้งโครงการ
           6. ในทำนองเดียวกัน สำหรับการขออนุญาตจัดสรร หลายโครงการขออนุญาตทั้งโครงการ แต่เปิดขายเป็นระยะ ๆ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงรายงานเฉพาะการเปิดตัวตามระยะจริง ดังนั้น ข้อมูลของศูนย์ฯ จึงเชื่อถือได้ ไม่ใช่ดูจากการ "นับตามผัง" ซึ่งในหลายโครงการไม่ได้เปิดขายทั้งหมดในผัง
           จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ฯ พบว่า ในปี 2559 ทั้งปี น่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 410 โครการ ลดลงจากปีที่แล้ว 4.9% จำนวนหน่วยขายจะเปิดทั้งหมด 97,191 หน่วยหรือลงลงกว่าปีที่แล้ว 10% ส่วนมูลค่าการพัฒนาทั้งหมดก็ลดลงเหลือ 340,169 ล้านบาทหรือลงลง 21.8% จากปีที่แล้ว ส่วนราคาเฉลี่ยก็ลดลงเหลือ 3.5 ล้านหรือลดลง 13.1% จำนวนหน่วยต่อโครงการก็ลดลง 5.4%
           การที่ปีนี้ลดลงก็เพราะโครงการราคาแพงเกิดขึ้นน้อยกว่าปีที่แล้ว ในปีที่แล้วผู้มีรายได้สูงยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่มากนัก แต่ในปี 2559 สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ฟื้นคืนนัก การลงทุนซื้อสินค้าของผู้มีรายได้สูง ซึ่งส่วนหนึ่งเพื่อการเก็งกำไรอาจจะลดน้อยลงไป ทำให้ราคาเฉลี่ยลดลงไปด้วย ส่วนขนาดของโครงการอาจเล็กลงไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้ลดลงเป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด
แผนภูมิ: การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2556-2561
           คาดว่าในปี 2560 จะมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ถ้ารัฐบาลคาดการณ์ไม่ผิดพลาด) โดยจะมีการเปิดใหม่ 100,107 รวมมูลค่า 345,368 ล้านบาท และในปี 2561 จะมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็นจำนวนหน่วยถึง 110,117 หน่วย และรวมมูลค่าถึง 368,893 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าจะฟื้นคืนสภาพตอนช่วงก่อนเกิดรัฐประหาร 2557 ซึ่งแสดงว่าการฟื้นตัวถึงระดับต้องใช้เวลาถึง 4 ปีหลังรัฐประหารเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามการประเมินนี้เป็นไปตามการคาดการณ์ของรัฐบาลที่ว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็คงต้องคาดการณ์ใหม่
           โดยสรุปแล้ว ในปี 2559 สถานการณ์ยังไม่สดใส ปี 2560 สถานการณ์จะทรงตัวและดีขึ้นบ้าง คาดว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจะดีขึ้นอย่างเด่นชัดในปี 2561 หลังมีการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลแล้ว
ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement1625.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์