บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2552 - 10 ตุลาคม 2552

ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ

นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ครูพวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ครูปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ครูณิชกานต์ นิลพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ครูปวีณา หรั่งมา โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี