งานครั้งที่ 2 ชั้นม.6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานม.6 ครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ขอให้นักเรียนชั้นม.6/5 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ออนไลน์ คนละ 1 เรื่อง ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page
9. เนื้อหาที่จะจัดทำต้อง
     - เป็นความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา
     - ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้เข้ามาอ่าน
     - สามารถจัดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้

กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

ด่วน... ขอเชิญม.6 ส่งบล็อกตนเองเข้าประกวดในโครงการ

"บล็อกดี บล็อกสวย บล็อกมีสาระ"

กติกา

  • ต้องเป็นผลงานครั้งที่ 2
  • ต้องแก้ไขก่อนวันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 23:30 น.
  • กรรมการเริ่มตรวจวันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 23:31 น.

รางวัล

  • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 500 บาท
  • รางวัลที่ 3 มี 5 รางวัล ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 200 บาท
  • รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 100 บาท

อย่าลืมนะ หมดเวลาแก้ไข วันที่ 6 กันยายน 2552 เวลา 23.30 น.

ส่งงานค่ะจาน '

http://www.thaigoodview.com/node/34890

รูปภาพของ sss27293

ขอส่งใหม่อีกทีค่ะ -*-

http://www.thaigoodview.com/node/27441

รูปภาพของ sss27293

ขอส่งใหม่อีกทีค่ะ -*-

http://www.thaigoodview.com/node/27441

รูปภาพของ sss27467

ส่งงานค่ะอาจาร

ช้าหน่อยนะคะ

ขอโทดที _/l\_

 

http://www.thaigoodview.com/node/29106

รูปภาพของ sss27215

ส่งงานใหม่  อีกครั้ง แก้ไขแล้วค่ะ!!!

http://www.thaigoodview.com/node/23412

น.ส.ณิชกมล  อยู่ยืน ม.6/5 เลขที่ 3

รูปภาพของ sss27471

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/23681

 

รูปภาพของ sss27098

โอยยย ลืมส่ง

 

http://www.thaigoodview.com/node/24601

 

ขอบคุณค่ะอาจารย์

 

แก้ไขลืมใส่ชื่อ

* ศุภัชยา พวงพรทิพ ม.6/5 เลขที่ 1

รูปภาพของ sss27468

ส่งงานค่ะอาจารย์ 

สิราวรรณ  โปร่งปัญญาสกุล  เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/25904

(P_P)*

รูปภาพของ sss27470

ส่งงานค่ะ ๆๆ

ชวิศา  จาตุรมาน

http://www.thaigoodview.com/node/27082

Cool

รูปภาพของ sss27323

ส่งงานค่าอาจาร

กัญญารัตน์ ภูมิศิริวิไล

http://www.thaigoodview.com/node/28621

 

v

v

อันนี้ขอแคนเซิล

ล๊อกอินผิดอันค่ะ

รูปภาพของ sss27470

ส่งงานค่าอาจาร

กัญญารัตน์  ภูมิศิริวิไล

http://www.thaigoodview.com/node/28621

รูปภาพของ sss27472

ส่งงานคะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/28764

นส. กันตินันท์   ทวีกิจนะวันชัย  ม.6/5  เลขที่ 34

รูปภาพของ sss27448

ส่งงานคะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/28987

น.ส.ถิรดา  ธนานันต์เมธี  ม.6/5  เลขที่ 17

รูปภาพของ sss27315

http://www.thaigoodview.com/node/24266

 ส่งงานอีกรอบค่ะ 

รูปภาพของ sss27472

ขอพื้นที่รูปเพิ่มค่ะ !!

 

 

Laughing

ขอพื้นที่รูปเพิ่มค่ะ

.....

รูปภาพของ sss27483

ส่งงานค่ะอาจารย์ ><

http://www.thaigoodview.com/node/28724

น.ส.สัจจธร  กำสุวรรณ ม.6/5  เลขที่ 41

รูปภาพของ sss27464

ส่งงาน สักที!

http://www.thaigoodview.com/node/28881

 

รูปภาพของ sss27322

ส่งงานค่ะอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/26963

จตุพร  เทพนุกูล เลขที่ 13

รูปภาพของ sss27314

ส่งงาน

น.ส.พิมพ์ชนก ระงับทุกข์  เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/28769

 

ส่งงานค่ะอาจารย์!!! Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/26067

อุณานุศร์ ศรีสมัยเจริญ

สุรอนงค์  โพธิวราพรรณ  เลขที่4 

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/22341

รูปภาพของ sss27324

ส่งงานค่ะ  : ]

http://www.thaigoodview.com/node/28740

รูปภาพของ sss28357

ส่งงานค่ะ :'XX

 

จุฑารัตน์ พุลี ม.6/5 เลขที่ 43

 

 http://thaigoodview.com/node/28673

 

รูปภาพของ sss27457

http://www.thaigoodview.com/node/28674

อาจารย์ค่ะคือตอนแรกหนูส่งไปแล้วค่ะ แต่ว่ามีปัญหานิดหนอย เลยตัดสินใจทำอันใหม่เลยอ่ะค่ะ

ขอบคุณมากคะ

อีกนิส คือว่าอยากของที่เก็บรูปเพิ่มด้วยน่ะคะ ขอบคุนอีกคร้งค่ะ

รูปภาพของ sss28355

ส่งงานค่ะ ^^

http://thaigoodview.com/node/28611

กฤตินา จันทร์หวร ม.6/5 เลขที่ 42

รูปภาพของ sss27454

ส่งงานค่ะ

น.ส.ชัญญานุช จันทโชติวรรณ

ม.6/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/25507

รูปภาพของ sss27321

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/25217?page=0%2C0

สุภาวดี  การุณวิเชียร 6/5 เลขที่12

รูปภาพของ sss27312

 ส่งงานค่ะอาจารย์ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/28615

 

 

รูปภาพของ sss27453

ส่งงานค่ะ อาจารย์

 

http://www.thaigoodview.com/node/27943

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 113 คน กำลังออนไลน์