กว่าจะเป็น ก. เอ๋ย ก.ไก่

รูปภาพของ sss27202

Coolกว่าจะเป็น ก เอ๋ย ก ไก่Kiss

ก เอ๋ย ก ไก่ 

ที่มาของรูป http://www.bloggang.com/data/offway/picture/1217345031.jpg

 

                การตั้งชื่อพยัญชนะในภาษาไทยไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้คิดขึ้นเป็นคนแรก จากหลักฐานเท่าพบในปัจจุบันสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2378 ที่มีการเล่นหวยขึ้นเป็นครั้งแรก แล้วมีการนำพยัญชนะไปกำกับตัวหวย เรียกกันว่า "หวย ก ข" ทำให้พยัญชนะภาษาไทยมีคำกำกับหวย ดังนี้

        ก สามหวย        ข ง่วยโป๊        ฃ เจียมขวย        ค เม่งจู        ฅ ฮะตั๋ง        ฆ ยี่ซัว        ง จีเกา        จ หลวงชี          

        ฉ ขายหมู         ช ฮกชุน         ซ แชหงวน         ฌ ฮวยกัว     ญ ย่องเซ็ง    ด กวงเหม็ง   ต เรือจ้าง     ถ พันกุ้ย           

        ท เซี่ยงเจียว     ธ ไท้เผ็ง         น เทียนสิน         บ แจหลี       ป กังสือ       ผ เอียวหลี    ฝ ง่วนกุ่ย      พ กิ๊ดปิ๊น          

        ฟ เกากัว          ภ คุณซัว         ม หุนหัน            ย ฮ่องชุน      ร กิมเง็ก      ล เทียนเหลียง                 ว แชหุน           

        ส ฮะไฮ้           ห หม้งหลิม      ฬ ง่วนกิ้ด           อ บ้วนกิม      ฮ เจี๊ยะสูน                                                           

                ต่อมาปี พ.ศ. 2420 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ขณะนั้นเป็นครูสอนในโรงเรียนหลวงได้เขียนเรื่อง "วิธีสอนหนังสือไทย" ลงในหนังสือมิวเซียม เล่ม 2 จ.ศ. 1239 ได้คิดคำกำกับชื่อพยัญชนะขึ้นใหม่ เพื่อสอนนักเรียนให้สามารถออกเสียงของพยัญชนะได้ง่าย โดยคิดเฉพาะพยัญชนะที่มีเสียงพ้องกัน 27 ตัว คือ ข ฃ ค ฅ ฆ ช ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น พ ภ ย ร ล ฬ เช่น ข ขัดข้อง, ฃ อังกุษ, ค คิด, ฅ กัณฐา, ฆ ระฆัง, ช ชื่อ, ฌ ฌาน เป็นต้น ส่วนพยัญชนะที่ยังไม่มีคำกำกับอีก 15 ตัว คือ พยัญชนะที่ไม่มีเสียงซ้ำซ้อนและพยัญชนะ ศ ษ ส

                คำกำกับชื่อพยัญชนะในภาษาไทยมีครบทั้งหมด 44 ตัว เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2442 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมธรรมการ ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือแบบเรียนเร็วขึ้นจำนวน 3 เล่ม โดยในแบบเรียนเร็ว เล่ม 1 ตอนต้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ร.ศ. 119 เป็นฉบับที่เริ่มลงคำกำกับพยัญชนะ ก ไก่ ข ไข่ ฃ ฃวด ค ควาย ฅ ฅน ไปจนถึง ฮ นกฮูก ซึ่งในการแต่งแบบเรียนเร็วนี้ เพื่อให้นักเรียนเรียนจบได้ภายใน 6 เดือนต่อปีการศึกษาหนึ่งๆ แทนการใช้แบบเรียนหลวง "มูลบทบรรพกิจ" ที่ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจึงจะจบหมดทั้งเล่ม

                ต่อมามีผู้คิดดัดแปลงเรียกเสียงพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ให้มีชื่อหรือตัวอย่างที่ใช้คู่กันเพื่อให้ท่องจำได้ง่าย ในยุคหนึ่งเมื่อเริ่มเรียนหนังสือ เราทุกคนจะท่อง ก ไก่คำกลอน ซึ่งมีที่มาจากหนังสือ ก ไก่ ฉบับประชาช่าง จนติดปากกันมาและยังจำได้ขึ้นใจจนถึงทุกวันนี้ว่า

        ก เอ๋ย ก ไก่        ข ไข่ ในเล้า         ฃ ฃวด ของเรา         ค ควาย เข้านา         ฅ ฅน ขึงขัง         ฆ ระฆัง ข้างฝา         

        ง งู ใจกล้า         จ จาน ใช้ดี          ฉ ฉิ่ง ตีดัง               ช ช้าง วิ่งหนี           ซ โซ่ ล่ามที       ฌ กะเฌอ คู่กัน           

        ญ หญิง โสภา     ฎ ชฎา สวมพลัน     ฏ ปฏัก หุนหัน          ฐ ฐาน เข้ามารอง      ฑ นางมณโฑหน้าขาว                        

        ฒ ผู้เฒ่า เดินย่อง ณ เณรไม่มอง        ด เด็ก ท่องนิมนต์      ต เต่า หลังตุง          ถ ถุง แบกขน      ท ทหาร อดทน          

        ธ ธง คนนิยม       น หนูขวักไขว่        บ ใบไม้ ทับถม        ป ปลา ตากลม         ผ ผึ้งทำรัง         ฝ ฝา ทนทาน             

        พ พาน วางตั้ง      ฟ ฟัน สะอาดจัง     ภ สำเภา กางใบ       ม ม้า คึกคัก             ย ยักษ์ เขี้ยวใหญ่ ร เรือ พายไป             

        ล ลิง ไต่ราว        ว แหวน ลงยา      ศ ศาลาเงียบเหงา     ษ ฤษีหนวดยาว        ส เสือ ดาวคะนอง ห หีบใส่ผ้า                

       ฬ จุฬาหน้าผยอง   อ อ่าง เนืองนอง    ฮ นกฮูก ตาโต                                                                                      

 

 

ที่มาข้อมูลจาก

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.lib.ru.ac.th/journal/images/cock-6.jpg&imgrefurl=http://www.yes-iloveyou.com/smfboard/index.php%3Ftopic%3D2824.0&usg=__Oz7ksrkPufj89dpbDqoCsGRYqCA=&h=262&w=350&sz=26&hl=th&start=10&um=1&tbnid=iaxOOlDA-vVsoM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26um%3D1

รวบรวมและเรียบเรียงโดย  นางสาว ชยาดา ฟองทิพย์สุคนธ์  ม. 6/7 เลขที่ 5

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจแล้ว ผ่านแล้วครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

อืมดีนะ อย่าลืมตรวจสอบว่าถูกต้องหรือป่าว
1. ข้อความ ห้ามกำหนดฟอนต์ ห้าม copy มาโดยตรง ต้อง copy ลง Notepad ก่อน
2. รูปภาพต้อง Upload ไว้ใน thaigooview.com และบอกที่มาของภาพไว้ใต้ภาพด้วย
3. ข้อมูลเอามาจากที่ใดต้องอ้างอิงนะจ้ะ มิฉะนั้นจะ

ถ้าเขียนเองไม่ต้องจ้า

....อย่าลืมใส่รูปตัวเองด้วย....

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ sss27222

ดีดี

 

พยาบาล สู้ๆ

^^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์