ด้วงหนวดยาวอ้อย

ชื่อแมลง  ด้วงหนวดยาวอ้อย 

ชื่อพื้นเมืองแมลง  ด้วงเจาะลำต้น 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ด้วงหนวดยาวอ้อย

ชื่อสามัญ  Stem boring grub

ชื่อวิทยาศาสตร์  Dorysthenes (Lophosternus) bugueti Guerin.

วงศ์ชีวิต วงจรชีวิต ระยะไข่ 11 - 27 วัน หนอนมีการลอกคราบ 7-8 ครั้ง มี 8-9 วัย และมีอายุประมาณ 1-2 ปี อายุดักแด้ประมาณ 7-18 วัน ตัวเต็มวัยอายุประมาณ 6 - 20 วัน ก็ตาย เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ในดินตรงบริเวณโคนกออ้อยลึกจากสันร่องลงไป 10-60 ซม. ก่อนที่หนอนจะเข้าดักแด้หนอนจะใช้ชานอ้อยที่กัดกินจากเนื้ออ้อยจนเป็นเศษอ้อยชิ้นเล็กๆ มาทำเป็นรังห่อหุ้มตลอดลำต้นแล้วหนอนก็เข้าดักแด้อยู่ภายในรัง

ระยะไข่ ไข่ถูกวางเดี่ยว ๆ ในดินบริเวณใกล้ ๆ โคนกออ้อย เพศเมียตัวหนึ่งๆ สามารถวางไข่ได้สูงถึง 41 - 441 ฟอง มีลักษณะรูปยาวรี สีน้ำตาลอ่อน ขนาดยาว 3.0 – 3.5 มม. กว้าง 0.8 – 1.0 มม. เปลือกไข่ค่อนข้างแข็ง

ระยะหนอน หนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆ มีลำตัวยาวประมาณ 4 มม. หัวกะโหลกกว้าง 0.7 มม. หนอนชนิดนี้มีนิสัยว่องไวและสามารถเคลื่อนย้ายไปในดินได้อย่างรวดเร็ว หนอน มีสีขาวนวลตลอดลำตัว รูปร่างแบบทรงกระบอกและแบนเล็กน้อย บริเวณอกกว้างกว่าท้องเล็กน้อย หัวกระโหลกมีสีน้ำตาลและมีขนาดเล็กกว่าลำตัวมาก ปากขนาดเล็กแต่มีเขี้ยวแข็งแรง ขามีขนาดเล็กมากจนแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เมื่อโตเต็มที่มีขนาดใหญ่มาก คือยาว 70 – 100 มม. กว้าง 20 – 30 มม. หัวกะโหลกกว้าง 12 มม

ระยะดักแด้ อายุดักแด้ประมาณ 7-18 วัน ก็ออกเป็นตัวเต็มวัย ดักแด้ เป็นแบบ exarate หนวด ขา และปีกเคลื่อนไหวเป็นอิสระ เห็นได้ชัดเจน ยาวประมาณ 40-50 มม. กว้าง 24-26 มม รังดักแด้เป็นรูปไข่ขนาดยาวประมาณ 60-70 มม. กว้าง 40-50 มม. หนอนที่เข้าดักแด้ใหม่ๆ มีสีขาวนวล แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง ส่วนใหญ่พบหนอน 1-3 ตัว ต่อกออ้อย 1 กอ

ตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัย มีสีน้ำตาลแดง ยาวประมาณ 25 - 40 มม. กว้าง 10 - 15 มม. ตรงปลายปล้องสุดท้ายของส่วนท้องเพศเมียมีลักษณะมน ส่วนเพศผู้ตรงปลายเว้าและมีขนที่ด้านล่างของส่วน ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ในดินหลังจากฝนตก 2 - 4 วัน ในเวลากลางคืน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน และพบว่าออกมากที่สุดในเดือนเมษายน มีนิสัยว่องไวมากในเวลากลางคืนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในบริเวณไร่อ้อยส่วนในเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัวอยู่นิ่งๆ ตามโคนต้นอ้อย ถึงแม้ว่าตัวเต็มวัยจะมีปีกแข็งแรงแต่ไม่ชอบบิน

พื้นที่แพร่ระบาด พบมากในดินร่วนทรายที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และกาญจนบุรี ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็พบเข้าทำลายอ้อยและมันสำปะหลังมากที่ขอนแก่น อุดรธานี และบุรีรัมย์ ภาคเหนือพบที่จังหวัดกำแพงเพชร

ระยะเวลาที่แพร่ระบาด ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ในดินหลังจากฝนตก 2 - 4 วัน ในเวลากลางคืน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน และพบว่าออกมากที่สุดในเดือนเมษายน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด พบระบาดมากในสภาพดินร่วนปนทรายที่มี pH 6.9 ดินมีอินทรีย์วัตถุ 1.15 - 1.22% สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด พบระบาดมากในสภาพดินร่วนปนทรายที่มี pH 6.9 ดินมีอินทรีย์วัตถุ 1.15 - 1.22%

ลักษณะการทำลายของแมลง หนอนเริ่มเข้าทำลายอ้อยเกือบตลอดอายุการเจริญเติบโต หนอนเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อย โดยเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ท่อนพันธุ์อ้อยไม่งอก หน่ออ้อยอายุ 1-3 เดือนจะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออกทำให้หน่ออ้อยแห้งตายเมื่อหนอนโตขึ้นมีขนาดยาวประมาณ 40 มม. จะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนลำต้นขึ้นไปเพื่อกินเนื้ออ้อย

ความเสียหายที่เกิดกับอ้อย  เข้าทำลายทางโคนต้นใต้ดินแล้วเจาะไชเข้ากัดกินภายในลำต้น   กัดกินหน่ออ้อยส่วนโคนจนขาดทำให้แห้งตาย

การควบคุมกำจัดแมลง ขณะไถไร่ ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ 1-2 ครั้ง , ปลูกพืชหมุนเวียนมันสำปะหลังหรือสับปะรด, ปลายมีนาคม-ต้นเมษายนด้วงหนวดยาวเริ่มออกเป็นตัวเต็มวัยให้ใช้วิธีกลขุดหลุมดักจับตัวเต็มวัย

สารเคมีป้องกันและวิธีการใช้ 
carbofuran   
ในแหล่งระบาดใช้สารเคมีอัตรา 10 กก./ไร่ โรยบนท่อนพันธุ์ตอนปลูก หรือตอนแต่งกอโรยข้างกออ้อยทั้งสองด้านและใส่ซ้ำอัตราเดิมหลังปลูกหรือสับตอ 45 วัน   
chlordane   
อัตราการใช้ 200 มล. / น้ำ 20 ลิตร หลังวางท่อนพันธุ์อ้อยพ่นสารฆ่าแมลงในร่องอ้อยแล้วกลบดินใช้น้ำประมาณ 80 ลิตร/ไร่   
Fipronil   
ในแหล่งที่มีการระบาด หลังวางท่อนพันธุ์อ้อยแล้วให้พ่นในอัตรา 80 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร  

จัดทำโดย

นายรัตนพันธ์ ชัยชมภู เลขที่ 3

นาย พิชัยยุธร พิมมะศรี เลขที่ 9

นาย ภัควัต ไกรรักษ์ เลขที่ 14

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์