ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว ...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

 สถิติ Thaigoodview

          ขณะนี้องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนไทยกู๊ดวิว โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด เพียงต้องการให้ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์สีขาวที่มีข้อมูลให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล ให้เข้ามาใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การปรับปรุงด้านเครื่องแม่ข่าย

  • วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการเพิ่ม CPU เป็น 2 CPU เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อ เวลา 07:30 น. ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 3 นาที
    สาเหตุที่ต้องเพิ่มคือ ผมได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนดูแลเครื่องแม่ข่ายของไทยกู๊ดวิว ว่า
          ขณะนี้มีครูและนักเรียนเข้ามาใช้งานเยอะมาก ทำให้เข้าช้ามาก โดยเฉพาะในช่วง 15.00-21.00 น. เพราะเปิดเรียนใหม่ นักเรียนกำลังสมัครสมาชิกและเริ่มทำงานต่างๆ จะมีคนใช้งาน 4-5 พัน IP/ชม. ซึ่งผมขอความกรุณาให้เพิ่ม CPU อีก 1 ตัว ในเครื่องเซิฟร์เวอร์
         ก็ได้รับการตอบสนองในทันที ในเวลา 10 นาที จากบุคลากรทุกท่านของมหาวิทย