ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว ...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

 สถิติ Thaigoodview

          ขณะนี้องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนไทยกู๊ดวิว โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด เพียงต้องการให้ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์สีขาวที่มีข้อมูลให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล ให้เข้ามาใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การปรับปรุงด้านเครื่องแม่ข่าย

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการเพิ่ม CPU เป็น 2 CPU เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อ เวลา 07:30 น. ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 3 นาที
  สาเหตุที่ต้องเพิ่มคือ ผมได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนดูแลเครื่องแม่ข่ายของไทยกู๊ดวิว ว่า
        ขณะนี้มีครูและนักเรียนเข้ามาใช้งานเยอะมาก ทำให้เข้าช้ามาก โดยเฉพาะในช่วง 15.00-21.00 น. เพราะเปิดเรียนใหม่ นักเรียนกำลังสมัครสมาชิกและเริ่มทำงานต่างๆ จะมีคนใช้งาน 4-5 พัน IP/ชม. ซึ่งผมขอความกรุณาให้เพิ่ม CPU อีก 1 ตัว ในเครื่องเซิฟร์เวอร์
       ก็ได้รับการตอบสนองในทันที ในเวลา 10 นาที จากบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยท่านให้ความสำคัญกับครูและนักเรียนที่เข้ามาใช้งานในไทยกู๊ดวิวเพื่อการเรียนการสอน หาความรู้ พวกเราต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ขอให้ท่านที่เข้ามาใช้งาน แจ้งผลการใช้งานที่แสดงความคิดเห็นครับ
 • ช่วงนี้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2553 การเข้าใช้งานไทยกู๊ดวิวอาจจะเริ่มมีปัญหา เพราะคนเข้าใช้งานมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่เข้าใช้งานไทยกู๊ดวิวมี 2 ประเภท
  1. เข้ามาหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะใช้แบนด์วิธไม่มากนัก
  2. เข้ามาสร้างบทเรียน หรือสร้างบล็อก ซึ่งจะใช้แบนด์วิธมากกว่าประเภทแรกสองเท่าตัว 
        ผู้เข้าใช้งานประเภทที่สองมีมากขึ้นเรื่อย เพราะมีโรงเรียนเข้ามาใช้งานจำนวนมาก จากเดิมวันละกว่า 50,000 IP ซึ่งเป็นผู้ใช้ประเภทที่ 1 จะเป็นบางวันที่ขึ้นไปกว่า 60,000 IP ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่พอมาเพิ่มเป้นประเภทที่ 2 มากขึ้น พอผู้ใช้ถึง 60,000 IP ก็ทำให้ CPU ซึ่งเพิ่มเป็น 2 ตัว ไม่สามารถประมาวลผลได้ทัน ทำให้มีการรอคิวประมวลผล จึงทำให้ผู้เข้าใช้งานรู้สึกช้า บางครั้งก็ถึงกับหยุดชงักไปเลย 
        ทางเว็บไทยกู๊ดวิวจึงได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาทางแก้ไข โดยเบื้องต้นแก้ไขเร่งด่วนคือจะเพิ่มเป็น 4 CPU จากเดิม 2 CPU จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น ส่วนในระยะยาว จะแยกส่วนที่เป็นฐานข้อมูลออกจากข้อมูลทั่วไป ไปไว้อีก Server เพื่อให้การประมวลผลเร็วขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะครับ
        ดังนั้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 12:04:03 น. ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เพิ่ม CPU เป็น 4 CPU เรียบร้อยแล้วครับ ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 13 นาที 4 วินาที เสร็จเมื่อเวลา 12:17:07 น.
        ต้องกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมแทนเด็กๆนักเรียนด้วยครับ

 • หลังจากที่ได้ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายกันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็เกิดปัญหาการใช้งานอีก คือ ผู้ใช้งานได้เพิ่มจากวันละกว่า 50,000 IP บางวันขึ้นไปถึง 60,000 IP เป็นวันกว่า 80,000 IP ทำให้ไม่สามารถประมาวลผลได้ทัน มีการรอคิวประมวลผล จึงทำให้ผู้เข้าใช้งานรู้สึกช้า บางครั้งก็ถึงกับหยุดชงักไปเลย
          ทางเว็บไทยกู๊ดวิวจึงได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาทางแก้ไข ขณะนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยแยก Database และตัวเว็บออกจากกัน ไปไว้ที่ Server ใหม่ คือ
  1. Web Server
     - CentOS 6.2
     - Apache
     - 4 CPUs
     - 8 GB of RAM
     - Harddisk 300 GB
  2. Database Server
     - CentOS 6.2
     -  MySQL Server
     - 4 CPUs
     - 8 GB of RAM
     - Harddisk 150 GB
         ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อเวลา 04.00 น. เช้ามืดของวันที่ 22 มีนาคม 2555
         ผมครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ในนามของผู้ดูแลเว็บ www.thaigoodview.com ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านอธิการบดี ศูนย์ ICT คุณธนศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ และที่สำคัญคือคุณสุกรี  พัฒนภิรมย์ ที่แก้ไขปรับปรุงทั้งคืน รวมทั้งทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
  ช่วยกันแจ้งข้อบกพร่อง ติดขัด มาด้วยนะครับ จะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

การปรับปรุงระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System)

 • เนื่องจาก CMS Drupal ที่ใช้งานตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551 คือรุ่น 5.0 แล้วปรับเป็น 5.5 ซึ่งโครงสร้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับในเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์กับการรักษาความปลอดภัย เมื่อ Drupal มีการพัฒนาเป็นรุ่น 6.0 ก็คิดว่ายังไม่ปรับดีกว่า จนปัจจุบัน Drupal ได้พัฒนาปรับเป็นรุ่น 7.22 ก็นับเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว สมควรจะมีการปรับเปลี่ยนเสียที จึงได้ประสานงานกับคุณสุกรี พัฒนภิรมย์ ผู้ที่คอยดูแลเราตลอดว่าช่วยอนุเคราะห์ปรับให้ด้วย ท่านก็ดีใจหายทำให้ทันที เริ่มจากปรับจากรุ่น 5.5 มาเป็น 6.28 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2556 เสร็จเอา 15 เมษายน 2556 แล้วกำลังจะปรับจาก 6.28 เป็น 7.22 ให้เสร็จในเมษายน 2556 นี้ หรือย่างช้าก็จะเป็นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
         ดังนั้นช่วงนี้ อาจมีการปิดเว็บเป็นครั้งคราว อย่าตกใจนะครับ ข้อมูลและการใช้งานทำตามปกติได้ครับ เครื่องมือต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ลองศึกษาดูนะครับ ส่วนคู่มือฉบับใหม่ จะออกมาให้ใช้งาน หลังจากปรับเป็นรุ่น 7.22 แล้วนะครับ แล้วจะมาส่งข่าวต่อครับ

รูปภาพของ sss29106_1

Error บ่อยค่ะ

รูปภาพของ tsosittisak

ขอขอบพระคูณมหาลัยศรีปทุมและครูพูฯศักดิ์  เร็วขึ้นครับ

ผมเข้าไปอ่านเร็วมาก

รูปภาพของ stn38443

เร็วค้ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...........   http://www.thaigoodview.com/node/146184

ช้าคับ

รูปภาพของ ynwkossakuntala

ใช้ได้ดี..OK คะ

ขอบคุณนะคะLaughing

รูปภาพของ wrtkamnung

ขอแสดงความยกย่อง เทิดทูน บอกว่าขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง ที่ทำสิ่งดีๆไว้ในแผ่นดินไทยนี้

คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

รูปภาพของ krukung

ขอบคุณท่านที่ใจบุญ  รู้สึกว่าเร็วขึ้น  สอนนักเรียนง่ายขึ้น

รูปภาพของ sss28055

เร็วดีค่ะอาจารย์ Smile

รูปภาพของ wpc

เร็วใช้ได้ดีครับ อยากให้มีการใช้งานได้เรื่อย ๆ ครับ ถ้าเป็นไปได้ขยาย server ให้มากขึ้นด้วยครับ

ระบบสมาชิกควรทำเป็นปี จะได้ไม่เต็ม

 

เนื้อหาเยอะขนาดนี้  ความเร็วขนาดนี้  สุดยอดครับ...Wink

ช่วงนี้ผมเข้ามาเยี่ยมบ่อยใช้งานได้รวดเร็วดีครับ

ผมเข้ามาใช้วันนี้เป็นครั้งแรก ตอนตี 4 ครึ่ง บาง link ช้า และ

บาง link ก็เข้าไม่ได้ รอนาน ๆ จน timeout ขึ้นแจ้ง ...


หน้าเว็บนี้ไม่พร้อมใช้งาน

หน้าเว็บใน http://www.thaigoodview.net/ อาจหยุดให้บริการชั่วคราว

หรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร

 ...................................

ดู ๆ แล้ว มีสมาชิก 2 บุคคลทั่วไป 100 คน ครับ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

http://www.thaigoodview.net/ ปิดให้บริการแล้วครับ เหลือแต่ www.thaigoodview.com

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

*