บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ puangtip

สวัสดีค่ะ ...Smile

ทบทวนหัวข้อสำหรับการเขียนบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์.......... 10 หัวข้อ ดังนี้

1.  ชื่อโครงงาน
2.  ชื่อผู้ทำโครงงาน
3.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4.  ที่มาและความสำคัญของโครงงาน/ความเป็นมา
5.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า/เป้าหมาย
6.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)
7.  วิธีดำเนินงาน
8.  แผนปฏิบัติงาน
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10. เอกสารอ้างอิง

ขอให้ประสบความสำเร็วในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์...นะจ๊ะ...Laughing

 

รูปภาพของ puangtip

Undecidedเราเคยคุยกันแล้วยังคะ...ครูเลิกใช้ชอกล์กกันเกือบหมดแล้วนะ

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โครงงานวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
ชื่อโครงงาน : บีบแล้วเย็น
ชื่อผู้ทำโครงงาน: นางสาว ธมชนก จารุพันธ์ ม.5/6 เลขที่ 17
นางสาว นรมน เจียมประเสริฐ ม.5/6 เลขที่ 20
นางสาว มนัญญา เหล่าวีระธรรม ม.5/6 เลขที่ 34
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน: 1.คุณครูธนพล กลิ่นเมือง
2.คุณครูกุลรณี อารีมิตร
3.คุณครูพวงทิพย์ วีระณรงค์
ที่มา: จากการสังเกตไฟฉายมือปั๊มซึ่งไม่ต้องใช้ถ่านเพราะมีไดนาโมและแหล่งเก็บประจุไฟฟ้าเป็นของตัวเองแล้ว พวกเราจึงมีความคิดว่าหากเปลี่ยนไฟฉายเป็นอย่างอื่นแล้วจะสามารถทำได้หรือไม่ จึงได้ริเริ่มคิดค้นการประดิษฐ์พัดลมแบบมือปั๊มขนาดพกพาขึ้นมา และนำมาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อศึกษาการทำงานของไดนาโม และนำมาประยุกต์ใช้
2. เพื่อประดิษฐ์พัดลมขนาดพกพาแบบมือปั๊มซึ่งไม่ต้องใช้ถ่าน
3. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่เป็นขยะมีพิษ
4. เพื่อดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประหยัด
วิธีการดำเนินงาน : 1.คิดค้นหาโครงงานฟิสิกส์
2.ปรึกษาอาจารย์
3.ศึกษาข้อมูลวิธีการทำสิ่งประดิษฐ์
4.ทดลองทำสิ่งประดิษฐ์
5.ทดสอบสิ่งประดิษฐ์
6.สรุปผล
แผนการดำเนินงาน : 21-26 พ.ค. คิดหัวข้อโครงงา
27-29 พ.ค. เขียนบทคัดย่อ
3-7 มิ.ย. หาข้อมูล
8-20 มิ.ย. ทดลองทำสิ่งประดิษฐ์
21 มิ.ย. ทอสอบสิ่งประดิษฐ์
22-24 มิ.ย. แก้ไขข้อบกพร่อง
25 มิ.ย. สรุปผล
ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของไดนาโม และนำมาประยุกต์ใช้
2. สามารถประดิษฐ์พัดลมขนาดพกพาแบบมือปั๊มได้
3. สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่เป็นขยะมีพิษ
4. สามารถดำเนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประหยัด

รูปภาพของ puangtip

Laughing..OK ลุยให้เสร็จทันเวลานะ

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

น่าสนใจดีแถมลดค่าใช้จ่าย
ดี
ขอบคุณก้า

รูปภาพของ puangtip

Innocent ทำถึงไหนแล้วล่ะ

ยินดีที่พบกัน.......ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์