วิศวลาดกระบังผนึกความร่วมมือผู้นำเครื่องจักรอัจฉริยะออสเตรเลียเพื่อเยาวชนไทย

                ณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง และ อ.ศิริพันธ์ มุรธาธัญลักษณ์ ผู้ช่วยคณบดี ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการออกแบบ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี ระบบดิจิตอลและซอฟท์แวร์ จากประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสผนึกพลังความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยสู่โลกกกว้างในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตในสังคมต่างภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย

                รศ.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ Industry 4.0 นั้น ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคคลากร ผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (Industry Service Provider) เป็นจำนวนมากในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ยกระดับปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงงาน พัฒนาเครื่องจักร และกระบวนการผลิตให้มีความเป็นอัจฉริยะด้วยดิจิตอลและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต มาตรฐานคุณภาพ และช่วยประหยัดพลังงานและการสูญเสียวัตถุดิบ ความร่วมมือประชารัฐระหว่างไทยกับออสเตรเลียครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการเสริมศักยภาพให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ของไทยในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความทันสมัย   ทั้งนี้แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)  เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แอนคา พีทีวาย จำกัด หรือ ANCA จากประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 เชี่ยวชาญการออกแบบและประกอบเครื่องจักร CNC Tool และ Grinding Machine ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง อำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางและการขนส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ส่งออก ปัจจุบัน ANCA มีเครือข่ายการดำเนินงานใน 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมัน จีน สหรัฐ บราซิล อิตาลี ญี่ปุ่น อินเดีย และประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์